Заседание на Управителния съвет от 13.12.2022г.

Решения на Заседанието на Управителния съвет на БАН

13.12.2022г.

 

1.     Относно предстоящата конференция

·       Предстоящата конференция ще се проведе на 21-23.04.2023 г.

·       Приеха се следните срокове: за подаване на заглавия на доклади -

до края на януари 2023 г.; Подаване на резюмета – до края на март, 2023 г.;

·       Продължителност на докладите - 15-мин + 5 минути дискусия;

·       Реши се да се сформира отделна сесия за млади изследователи до 35 год.

·       Мястото на провеждане - хотел "Хисар" гр. Хисаря.

 

2.     Относно предстоящите заявки за Българската Коледа – независимо че основна насока за 2023г. са редките болести, предлагаме следните опции:

·       неонатални монитори за витални функции, вкл. и за артериално налягане;

·       апарати за контролирана хипотермия;

·       апарати за азотен окис;

·       кувьози;

·       други апарати, в зависимост от нуждите на отделните неонатологични звена

 

3.     Обсъди се писмо от Националния координатор по неонатология и Председателя на БАН до  НЗОК, МЗ и БЛС, касаещо предложения за изменения в клиничните пътеки и условията за заплащането им.

 

4.     Отчете се събрания досега членски внос за 2022г. от 94 души. За информация за тези, които още не са платили, членски внос за 2022г. ще се събира само по банков път до 23.12.2022г.  

 

5.     Реши се да се публикува на сайта на БАН резюме от решенията на Управителния съвет.

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement