Заседание на УС от 31.01.2023г.

Резюме от

Заседание на Управителния съвет на БАН на 31.01.2023 г.

 

Взеха са следните решения:

 

1.     Да се увеличи членския внос на 50 лв. годишно.

2.     Членове на асоциацията, които не са плащали последните 2 години членски внос автоматично да се отчисляват в началото на третата година.

3.     Таксата правоучастие за членове и нечленове на БАН на предстоящата конференция да е съответно 25 и 125 лв. Тя се поема от фирмите, ангажирани с финансирането на отделните учасници.

4.     Реши се:

·  Конференцията ще започне в петък следобед и ще свърши в неделя до 12 часа.

·  фирмени презентации – 8-9 за цялата конференция; да не се четат фирмени презентации, които нямат отношение към финансирането на конференцията

·  на доклад – 15 мин. с 5 мин за обсъждане; презентациите на младите колеги да са по 10 минути;

·  до средата на март – резюметата, за да се направи книжката с тях. Обем на резюмето от 200думи.

5.     Обсъди се проектопрограмата на конференцията и въпроса за алгоритмите, които се изготвят в момента. 

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement