Програма на конференциата по неонатология - Варна 2-4 октомври 2015

ПРОГРАМА НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В НЕОНАТОЛОГИЯТА – БЕЛОДРОБНА ПАТОЛОГИЯ”

 

8:30–9:00 Откриване на конференцията

 

Първо заседание: Проф. Кръстева, Д-р Праматарова

 

9:00-9:20

RSV ваксини – история и перспективи

М.Кръстева – УМБАЛ “Св.Георги” Пловдив

 

9:20-9:40

Превенция на RSV асоциираните бронхиолити в детска възраст

П.Переновска – УМБАЛ “Александровска” София

 

9:40-10:00

Приложение на сърфактант терапия при доносени новородени деца

Р.Георгиева – СБАЛДБ София

 

10:00-10:15

Минимално инвазивна сърфектант терапия(MIST)

Т.Праматарова, Н.Яръкова, Б.Слънчева, Ст.Хитрова, П.Радулова, Л.Вакрилова, З.Емилова - СБАЛАГ Майчин дом София

 

10:15-10:30

Респиратор-асоциирани пневмонии

В.Александрова – МБАЛ Токуда Болница София

 

10:30-10:50

Профилактично приложение на метилксантини за превенция на апнеята при деца с екстремно ниски и много ниски тегло и гестационна възраст при раждането

Б.Слънчева, Л.Вакрилова, Т.Праматарова, П.Радулова, Ст.Хитрова, Н.Яръкова – СБАЛАГ Майчин дом София

 

Почивка: 10:50-11:05

 

Втора сесия: Проф. Слънчева, Д-р Атанасова

 

11:05-11:20

Профилактика и лечение на неонаталната апнея с кофеин цитрат

Д.Влахова, З.Малинова, Б.Томова, М.Рангелова, Р.Георгиева, Д.Дянкова, Ст.Симеонова - СБАЛДБ София

 

11:20-11:40

Фирмена презентация

 

11:40-11:55

Назална вентилация с RAM канюли при недоносени деца с много ниско и изключително ниско тегло

З.Малинова, В.Томова, Д.Влахова, Р.Георгиева, Д.Дянкова, Ст.Симеонова, М.Рангелова - СБАЛДБ София

 

 

11:55-12:10

Персистираща белодробна артериална хипертония - терапевтични аспекти

В.Томова, З.Малинова, Д.Влахова, Д.Дянкова, Ст.Симеонова, М.Рангелова, Р.Георгиева - СБАЛДБ София

 

12:10-12:25

Приложение на азотен окис(iNO) при новородени деца

П.Радулова, Б.Слънчева, Л.Вакрилова, Т.Праматарова, Ст.Хитрова, Г.Петрова, Н.Яръкова - СБАЛАГ Майчин дом София

 

12:25-12:40

Клиничен случай на дете с вродена диафрагмална херния след фетална ендоскопска трахеална оклузия с балон-катетър

Р.Масларска, М.Калайджиева, В.Константинова, С.Денева, С.Контилска, Е.Игова, В.Александрова, А.Миндова, В.ДукоскаМБАЛ Токуда болница София

П.Чавеева, В.Стратиева - Медицински комплекс „ Д-р Щерев“

Ц.Георгиев - Кърмаческа хирургия „Пирогов„

 

12:40-13:00

Обсъждане на I и II сесия

 

13:00-14:30

Обяд

 

Трета сесия: Доц. Георгиева, Д-р Радкова

 

14:30-14:50

Храненето през Първите 1000 дни – основа за дългосрочно здраве

И.Герова, фирмена презентация Нестле

 

14:50-15:05

Хранене на недоносени новордени родени с тегло под 1500гр.-новости(нашият опит)

Л.Вакрилова, З.Емилова, Б.Слънчева, Ст.Хитрова, П.Радулова, Т.Праматарова, Н.Яръкова - СБАЛАГ Майчин дом София

 

15:05-15:25

Ентерално хранене на екстремно незрели деца

В.Атанасова (фирмена  презентация на Фризланд)

 

15:25-15:40

Неонатална холестаза

Д.Влахова, Р.Георгиева, Ст.Дянкова, Д.Симеонова, З.Малинова, В.Томова - СБАЛДБ София

 

15:40-16:00

Етика и неонатология или пропадане в "сивите зони"

Хр.Мумджиев – УМБАЛ Стара Загора

 

 

 

 

16:00-16:15

Етични и деонтологични проблеми при случай на конфликт между майка и плод

С.Янкуловска, В.Атанасова – УМБАЛ Плевен

 

16:15-16:30

Почивка

 

Четвърта сеися: Доц. Мумджиев, Доц. Жекова

 

16:30-16:45

Терапевтична хипотермия при доносени новородени деца след перинатална асфиксия - терапевтичен алгоритъм и резултати от нашия клиничен опит

Н.Жекова, С.Хитрова, А.Попиванова, Л.Вакрилова, П.Радулова - СБАЛАГ Майчин дом София

 

16:45-17:00

Късно проследяване на високорисковите недоносени деца от 0 до 3 годишна възраст за периода  2010 – 2014 год.  

Н.Радкова, Т.Итова, Л.Георгиева - МБАЛ Русе

 

17:00-17:15

Функционална ехокардиографска оценка на неонаталната хемодинамика - индикации и основни показатели

В.Маринов , Н.Жекова и колектив - СБАЛАГ Майчин дом София

 

17:15-17:30

Сезонни промени на витамин Д нивата при предтерминно родили жени и новородени с тегло под 1500 гр.

Ст.Хитрова, Б.Слънчева, А.Николов, Т.Праматарова, Л.Вакрилова, Н.Яръкова, П.Радулова, Г.Петрова, З.Емилова, Н.Жекова, А.Попиванова - СБАЛАГ Майчин дом София

 

17:30-17:50

Фирмена презентация

 

17:50-18:10

Обсъждане на III и IV сесия

 

18:10-18:30

Организационни проблеми и закриване на Конференцията

 

20:00

Вечеря

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement