Конференция по неонатология-окончателна програма

 

 

 

 

 

 

 

Научна програма

Конференция по Неонатология „Актуални проблеми в Неонатологията“

гр. Бургас, хотел Приморец

11 -13. 10. 2019г.

 

11. 10. 2019г. Петък

Първа сесия

Модератор: доц. д-р В. Атанасова

До 15:30 – Регистрация на участниците

15:30 – 15:45 – Откриване на Конференцията

15:45 -16:05 – Пробиотици  и неонатална жълтеница.

Т. Итова и колектив (Русе)

16:05 – 16:25 – Вроден хилоторакс – пренатално и постнатално лечение.

Д. Стоичкова и колектив (МБАЛ „Надежда“, София)

16:25 – 16:45 – Употреба на пробиотици в неонаталната практика.

доц. д-р Р. Георгиева (Неонатологична клиника, София)

16:45 – 17:05 – Скрининг за критични кардиопатии при новородени – практически акцент.

А. Генчева и колектив (МБАЛ „Ависмедика“, Плевен)

17:05 –17:20 – Кафе пауза

Втора сесия

Модератор: проф.  д-р  Б.Слънчева  

17:20 – 17:40 – Бъбречна недостатъчност в неонаталния период.

Е. Николова и колектив (Неонатологична клиника, София)

17:40 – 18:00 – Ролята на пробиотикаActive flora baby за формиране на чревния микробиом при недоносени деца.

М. Калайджиева (УМБАЛ „Токуда“)

18:00 – 18:20 – Клиничен случай на новородено с вроден хилозенплеврален излив и фетална хирургия – диагноза и терапевтичен протокол.

Р. Масларска и колектив (МБАЛ „Токуда“, София)

18:20 – 18:40 – Превенция чрез ранната хранителна диета от самото начало. (HIPP)

18:40 – 19:00 – Обсъждане

20:00  – Вечеря

 

12. 10.2019г. Събота

Трета сесия

Модератор: доц. д-р  Хр. Мумджиев

09:00 – 09:20 – Проследяване на екстремно незрели новородени до изписването им в къщи за 14-годишен период.

доц. д-р В. Атанасова и колектив (УМБАЛ “Г. Странски“, Плевен)

09:20 –09:40 – Проблеми и изход при новородени с екстремно ниско тегло или гестационна възраст, родени в „Майчин дом“ – актуална информация.

Л. Вакрилова и колектив („Майчин дом“, София)

09:40 – 10:20 – Симпозиум Киези

10:20 – 10:40 – Лечение на хемангиом в кърмаческа и ранна детска възраст

проф. д-р М. Кръстева (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

10:40 – 11:00 – Кафе пауза

Четвърта сесия

Модератор: д-р Л. Вакрилова  

11:00 – 11:20 – Нашият опит с „Виенската концепция“ при реанимация и лечение на RDS при ELBW.

П. Радулова („Майчин дом“, София)

11:20 – 11:40 – За кожата на едно новородено – биология и функции на неонаталната кожа

доц. д-р Хр. Мумджиев (Неонатологична клиника, Стара Загора)

11:40 – 12:00 – Родените малки за гестационната възраст деца - какво можем да постигнем в наши дни

В. Йотова (Варненско Педиатрично Ендокринологично Дружество)

12:00 – 12:20 – Невромониториране в неонаталния период.

доц. д-р Р. Георгиева и колектив (Неонатологична клиника, София)

12:20 – 12:40 – Пробиотици. Актуални критерии за ефективност и клиничен подбор.

проф. д-р М. Кръстева (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

12:40 – 13:00 – „Грижа за кожата при АД – правила и грешки“

 доц. д-р И. Йорданова, д.м. клиника по Кожнии венерически заболявания УМАЛ Георги Странски, Плевен

13:00 – 14:30 – Обяд

Пета сесия

Модератор:  доц. д-р  Р.Георгиева

14:30 -14:50 – Рискове при късните новородени

              14:30 – 14:40 – RSV превенция при родените в 31 – 32г.с.

              доц. д-р Р. Георгиева(Неонатологична клиника, София)

              14:40 – 14:50 – RSV инфекции – има ли нещо ново

              проф. д-р Б. Слънчева(„Майчин дом“, София)

14:50 – 15:10 – Епидемичен взрив на RSV инфекции в Клиника по Неонатология през зимния сезон 2019г.

Л. Вакрилова и колектив („Майчин дом“, София)

15:10 – 15:30 –Храни и гени

доц. М. Георгиева (Институт по молекулярна генетика при БАН)

15:30 – 15:50 – Оценка на неонаталната болка.

П.Петлешкова (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

15:50 – 16:10 – Ентералното хранене на преждевременно родени деца – малките промени биха могли да доведат до значително подобрение Aptamil – хранителни решения

проф. д-р Б. Слънчева(„Майчин дом“, София)

16:10 -16:30 – Кафе пауза

Шеста сесия

Модератор:  проф. д-р М. Кръстева

16:30 – 16:50 – Вродени пневмонии

Ст. Хитрова и колектив („Майчин дом“, София)

16:50 – 17:10 – Неонаталнивътреболнични инфекции -  честота, етиология и рискови фактори.

П. Гацева и колектив (УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен)

17:10 – 17:30 – Препоръките на ESPGHAN 2019 за профилактика и лечение на антибиотик асоциираната диария в детска възраст.

доц. д-р Е. Пантелеева (МБАЛ „Софиямед“)

17:30 – 17:50 –Лечение с Микардис по време на бременност – отражение върху плода. (Клиничен случай)

В. Димитрова и колектив („Майчин дом“, София)

17:50 – 18:10 – Клиничен случай на пренатално установена критична сърдечна малформация – прекъсната аортна дъга тип А и голям междукамерен дефект – терапевтично поведение.

Д. Стоичкова и колектив (МБАЛ „Надежда“, София)

18:10 – 18:30 – Клинична характеристика на отклоненията при слухов скрининг на новородени през периода 2009 – 2019г. в болница Токуда.

В. Константинова и колектив (МБАЛ „Токуда“, София)

18:30 – 18:45 – Обсъждане

18:45 – 19:00 – Закриване на Конференцията и организационни въпроси

20:00 – Официална вечеря

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement