Конференция по неонатология- Плевен

Конференция по неонатология - Плевен

Научна програма - 14.10.2017г. 

 

Първа сесия

09:00 - 09:15 - Откриване на конференцията

09:15 - 09:30 - Представяне на Неонатологична Клиника, УМБАЛ "Г. Странски", гр. Плевен - доц. Атанасова

09:30 - 10:30 - Симпозиум на Chiesi

                Еволюция на апаратната вентилация и свързаните с нея методи на лечение

                Доц. Мумджиев

                Нискоинвазивни методи за приложение на сърфактант

                Проф. Слънчева

                Клинични и фармакокинетични аспекти на лечението с кофеин цитрат

                Доц. Георгиева

10:30 - 10:45 -  Етика на изследователската работа в неонатологията

проф.С. Янкуловска МУ Плевен

10:45 - 11:00 - Добавена стойност ли е биологичното качество в млеката за кърмачета?
 М. Кошева (
HIPP)

11:00 - 11:15 - Кафе пауза

 

Втора сесия

11:15 - 11:30 - Неонатални гърчови синдроми

Р. Георгиева, Д.Влахова, В.Томова, Д.Дянкова

11:30 - 11:45 - Неонатални хепатити

Доц. М. Георгиева МУ  Варна

11:45 - 12:30 - Симпозиум на Варненски експертен център по редки ендокринни болести

                Синдром на Прадер-Вили – опит в рамките на ВEКРЕД

                Йорданова Н.¹, Йотова В.¹˒²

                УМБАЛ „Света Марина“ - гр. Варна1, Кат. по педиатрия, Мед. Университет – Варна2

                 Защо е важно синдромът на Прадер-Вили да се открива рано?

                Йотова В.¹˒², Йорданова Н.¹, Р. Стойчева1, Н. Сапунджиев2, Т. Карамфилова.

                УМБАЛ „Света Марина“ - гр. Варна1, Кат. по педиатрия, Мед. Университет – Варна2

                Клинични случаи на две деца със синдром на Прадер-Вили

                И.Халваджиян1 , С.Галчева2 , В.Младенов2 , В.Бояджиев2 , Ю.Баздарска2 , В.Йотова2

                        1Катедра по педиатрия, Медицински университет Плевен;

                        2Катедра по педиатрия, Медицински университет Варна

12:30 - 12:45 - Приложение на Фризолак PEP AC за диетотерапия на АБКМ в кърмаческата възраст доц. Бързашка (Friso)

12: 45 - 14:00 - Обяд

 

Трета сесия

 

14:00 - 14:40 - . „Различните лица на RSV инфекциите” - Abvie симпозиум

                RSV като вътреболнична инфекция – Проф. Слънчева

                RSV при деца с г.в.около 30 седмици (проучвания SENTINEL, PONI) – Доц. Атанасова

                RSV при деца с ХЗВСМ – Доц. Кънева

14:40 - 14:55 - Клиничен случай на дете с конгенитален централен хиповентилационен синдром – диагноза, лечение  и управление на лечебния процес в болнична и домашна среда

 В. Иванова,  Е. Керинова ,Р. Масларска, М. Калайджиева,В. Константинова,

С. Денева, С. Контилска, Ж. Иванова, И. Илиева

Отделение по Неонатология, Токуда болница, гр.София

Р. Георгиева

Клиника по Неонатология, УБАЛДБ, гр.София

14:55 - 15: 10 - НМО - тайното оръжие на природата!“ (NESTLE)

15:10 -  15:25 - Множествена гигантска рабдомиоматоза- пре и постнатална диагноза  

Л. Вакрилова, Р. Маринов

15:25 - 15:40 -  Клиничен случай на новородено с триплоидия от двуплодна бременност

 Ст.Хитрова- Николова, Л.Вакрилова, И. Брадинова, доц. В.Димитрова, проф. Б. Слънчева, П. Радулова, Т. Праматарова, доц. Жекова, Н. Яръкова

15:40 - 15:55 - Неонатални церебрални инфаркти

Р. Георгиева, Д.Влахова, В.Томова, Д.Дянкова

15: 55 - 16: 10 - . Хранене на недоносените и родените с ниско тегло – съвременни препоръки и новости – проф. Слънчева (Мilupa)

16:10 - 16:25 - Кафе пауза

 

Четвърта сесия

16:25 - 16:40 -  Парадокси и предизвикателства в неонатологията.

доц. Мумджиев

16:40 - 16:55 - Високостепенна 90% мозайка на тризомия 8 в новородено момиче  – клиничен случай

В. Атанасова

(съвместна работа с доц. Катя Ковачева - генетик в МУ-Плевен)

16:55 - 17:10 - Синдром на Polland - клиничен случай

П. Петлешкова, М. Кръстева, С. Стоянова, В. Димов, П. Мусенова, А. Йорданова

УМБАЛ "Св. Георги"

17:10 - 17:25 - Хилоторакс при новородено със синдром на Даун  

Л. Вакрилова, Б. Слънчева, Ст. Хитрова, Р. Маринов

17:25 - 17:40 - Комбинирано приложение на пробиотик  Lactobacillus rhamnosus GG и витамин Д при новородени с много ниско тегло. 

Ст.Хитрова- Николова, Б. Слънчева, П. Радулова, Л.Вакрилова, Н. Жекова,Т. Праматарова, Н. Яръкова

17:40 - 18:00 - Обсъждане на организационни проблеми на Българска Асоциация по Неонатология

18:00 - Закриване на Конференцията

 

20:00 - Вечеря

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement