Предварителна програма

Национална конференция по неонатология

21-23.04.2023г.

Предварителна програма

 

Петък                                               

21.04.23                     

15.00-15.10

 

Откриване на конференцията

 

1 сесия

Модератори: Проф. Б. Слънчева, Д-р П. Петлешкова

15.10-15-30

Развитие на неонатологията в България през втората половина на XX век

Хр. Мумджиев и колектив

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора, ТрУ – Медицински Факултет

15.30-15.50

Белодробна ехография за диференциране на тран-зиторна тахипнея и вродена пневмония

Ст Хитрова-Николова 1,2, Радулова П1,2, Вакрилова Л1,2, Димитрова В1,2, Александрова Т1, Мумджиева Г. 1

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

15.50-16.10

 Ендотрахеално приложение на сърфактант с будезонид за профилактика на БПД при екстремно незрели новородени. 

Л. Вакрилова и колектив,

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

16.10-16.30

Влияние на перинатални фактори върху неонаталната болка

П. Петлешкова, М. Кръстева, Д. Генчева.  

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

16.30-16.50

Кафе пауза

2 сесия

Модератори: Доц. Р. Георгиева, Д-р Сн. Цветкова

16.50-17.10

Неврологични последици при новородени с гранична зрялост. 

Виктория Атанасова

Клиника по неонатология,

УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

17.10-17.30

„Оценка на риска от ранни и късни неврологични отклонения при недоносени новородени“

Виолета Димитрова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

17.30-17.50

 "За ползите от ранното и активно проследяване на психичното  развитие на недоносените новородени".

Дора Симеонова

Клиника по детска психиатрия "Св. Никола" в Александровска болница

17.50-18.10

Клинично приложение на амплитудно интегрираната ЕГ в неонатологията.

Десислава Радева и колектив

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора

18.10-18-30

Перинатални. мозъчни увреждания,диагностицирани с ултразвуково изследване при недоносени деца с тегло под 1500 

 И. Мангъров и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

18.30-18.50

Иновативно решение за хранене на децата, родени чрез цезарово сечение – Аптамил ЦезарБиотик  Милупа

Б. Слънчева

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

18.50-19.10

Secular growth changes in birth weight and length in Bulgarian neonates

 

Yanitsa Zhecheva, Albena Dimitrova, Boyan Kirilov, Racho Stoev, Ivaila Yankova Pandourska

Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

 

 

 

 

20.00

вечеря

 

 

 

 

3 сесия

Модератори: Доц. Н. Жекова, Д-р Р. Масларска

Събота 22.04.2023

 

09.00-09.20

Профилактика на ретинопатията на недоносените деца в светлината на съвременните неонатологични познания

Б. Слънчева

СБАЛАГ "Майчин дом", София

09.20-09.40

Бъбречно-заместителна терапия с апарат CARPEDIEM при новородени деца с остро бъбречно увреждане

Е.Николова и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

09.40-10.00

Алоимунна тромбоцитопения  при новородени деца

Цв Добрева и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

10.00-10.15

Пиер-Фабр

 

 

10.15-10.30

Пиер Фабр

 

 

10.30-10.50

„Клинична картина и имунологична характеристика на новородените на майки  с COVID-19 инфекция“-

Н. Жекова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.50-11.10

                                             Кафе пауза

 

4 сесия

Модератори: Проф. М. Кръстева, Д-р Д. Узунова 

11.10-11.30

Оксидативен стрес и ретинопатия на недоносеното

М. Кръстева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги”, Пловдив

11.30-11.45

Суикс биофарма

 

 

11.45-12.00

Ведра

 

 

12.00-12.20

Въздушен транспорт на новородени деца

Б. Здравков

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

12.20-12.40

 Чернодробен хемангиом при новородени и клинични случаи

 

В. Константинова, Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева,  С. Контилска, Е. Игова, В. Александрова

 

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”, София

 

12.40-12.55

Астра Зенека

 

 

12.55-14.15

обяд

5 сесия

Модератори: Доц. В. Атанасова, Д-р Ст. Хитрова

14.15-14.35

Диагностичен и терапевтичен подход при недоносени деца с персистиращ артериален канал

Е. Стефанова и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

14.35-14.55

 "Пренатални фактори за изява на неонатална жълтеница".

Т. Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

14.55-15.10

Суикс Биофарма-

 

 

15.10-15.30

Централна мониторна система, неинвазивна апаратна вентилация, мониторинг на централна нервна система и други неинвазивни 

методи стандарт на съвременното интензивно неонатологично отделение.

 

Е. Игова Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева, В. Константинова, С. Контилска,  В. Александрова, И. Александрова

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” , София

15.30-15.45

Нестле

 

 

15.45-16.00

                                    Кафе пауза

 

 

 

 

6 сесия

Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р К. Николова

16.00-16.10

Маркери за ранна диагностика на вътреболнични инфекции при новородени деца 

П. Гацева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

16.10-16.20

Два случая на вроден сифилис с чернодробно засягане у недоносени деца

Г. Динева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович”, Ст. Загора

16.20-16.30

Грижа за пъпния остатък на новороденото

Р. Осман

УМБАЛ „Медика”, Русе

16.30-16.40

Метаболитни изменения при хипотрофични недоносени новородени

Г. Мумджиева-Воденичарова

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, МУ- София2

16.40-16.50

Късна хеморагична болест на новороденото – реално увеличение или случайност 

Д. Крумова и колектив.

Варна

16.50-17.00

Програма за навременно откриване и проследяване на МГВ деца – опит от първия етап на  програмата.

Т. Златева и колектив

Варна

17.00-17.10

„Ехографски критерии за функционална оценка на персистиращ артериален канал (ПАК) – Клиничен случай

Т. Александрова и колектив

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София

17.10-17.25

ХИПП

 

 

17.25-17.35

Невробластом, съчетан  с ахондроплазия-клиничен случай.

Н. Анестева, М. Кръстева, Е. Учикова, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, Е. Деведжиева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

17.35-17.45

Транзиторна миелопролиферативна реакция при новородено от двуплодна бременност със синдром на Даун.

Е. Деведжиева, М. Кръстева, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, С. Славова, Р. Стоянова. 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив

17.45-18.00

Ди Диж Груп

 

 

 

18.00-18.10

Ролята на постнаталния абдоминален ултразвуков скрининг – клиничен случай

 

В. Александрова, Р. Масларска, М. Калайджиева, Е. Игова, В. Константинова, С. Денева, С. Контилска

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”

 

18.10-18.30

обсъждане

20.00

Официална вечеря

 

 

 

 

 

Неделя                                                               7сесия

23.04.2023                               Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р П. Радулова

09.00-09.20

Методи и признаци за синхронизиране на апаратната вентилация

Д. Узунова1, Б. Игнатов2

1Втора САГБАЛ „Шейново”

2Технически Университет - София

09.20-09.40

Перкутанни централни венозни катетри в неонатологията

Р.Георгиева и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

09.40-10.00

COVID-19 инфекция в неонаталния период-проспективно проучване

Петя Радулова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.00-10.20

Интербизнес

 

 

10.20-11.00

Остър хирургичен корем в неонаталния период. Клинични случаи от практиката.

Б.Дренски1,2,,  М.Нещерова1,  З.Василева1, Д.Пепеланов1, П.Георгиева1, Н.Жекова1, З.Димова1, , Д.Митковски2, П.Стефанова2.  

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД.

2Клиника по Детска хирургия към УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД.

11.00-12.00

Организационни въпроси

12.00

Закриване на конференцията и отпътуване

                                                

                                  Постерна сесия

 

1

Липиден профил на кръв от пъпната връв при доносени новородени

Ст. Хитрова-Николова Ст. 1,3Николова С 3, Колев А3, Карамишева В 2,3, Колева Л4

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, Втора гинекологична клиника2 Медицински университет3- София,УМБАЛСМ,, Пирогов” 4

2

Препоръки и практически насоки за хранене с кърма при деца, родени с много ниско тегло

Ст. Хитрова-Николова1,2, А. Попиванова1

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, Медицински университет2- София

3

Надбъбречен кръвоизлив у новородено дете

 

Татяна Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

4

Майчин и неонатален изход при абнормно инвазивна плацента- ретроспективен анализ на 4 годишен период

Ст Хитрова-Николова 1,4, Славов Св 2,4, Вакрилова Л1,4, Ибрям И 3,4

СБАЛАГ,,Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1, Първа гинекологична клиника2, Клиника Майчин риск3,  Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет4 - София 

5

 Роля на микробиотата на бременната като рисков фактор за преждевременно раждане.

Р. Тержуманов, Д. Генчева, М. Кръстева, Е.  Учикова 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

6

Рядък случай на аневризма на дясна коронарна артерия. 

 Б.Дренски1,, Л.  Чочкова-Букова2, М.Нещерова1, Р.Димитрова1, Н.Кузманова1, А.Миовска1,  Р.Бекярова

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“, Пловдив

2Клиника по Педиатрия и медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив.

7

Ретинопатия на недоносеността - новите насоки за диагноза и лечение

Г. Светославова, Л Димитрова

Очна клиника, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, София

8

Съчетани аномалии на храносмилателната система

¹Д. Узунова  ¹А. Ружина ¹Д. Симеонов  2Д. Печилков

¹Втора САГБАЛ Шейново”, София

 2 НКБ,  София

 

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement