Конференция по неонатология 2024г.

Уважаеми колеги
 
Уведомявам ви, че на 01.11.2023г. беше проведено заседание на УС на асоциацията на което беше взето решение следващата ни конференция да е на 10-12 май 2024г. в хотел Wave resort - Поморие.

Хотелът вече е резервиран. 
Вече събирам заявките за презентации и постери. 
Предлагам срокът за заявки за участие с презентации и постери да е 30.01.2024г.,а за резюмета на същите - 15.03.2024г. 

Моля обърнете внимание на по-младите участници, тъй като отново ще има отделна сесия за тях.
Моля клиничните случаи и по-малко обемните представяния да са на постери, тъй като времето за презентации е ограничено. 

Дейността по банковото превеждане на чл. внос на асоциацията за 2023г. е в ход. Благодаря на платилите. Моля в рамките на следващия месец  да приключим тази дейност. 
 
Следваща >


Advertisement