Конференция по неонатология -

                    Предварителна програма

 

             Конференция по Неонатология

     „Актуални проблеми в Неонатологията“

                                 Гр. Бургас

 

                          11 -13. 10. 2019г.

 

          11. 10. 2019г. Петък

Първа сесия

До 15:30 – Регистрация на участниците

15:30 – 15:45 – Откриване на Конференцията

15:45 -16:05 – Пробиотици  и неонатална жълтеница.

Т. Итова и колектив (Русе)

16:05 – 16:25 – Вроден хилоторакс – пренатално и постнатално лечение.

Д. Стоичкова и колектив (МБАЛ „Надежда“, София)

16:25 – 16:45 – Фирмена презентация Евофарма

16:45 – 17:05 – Скрининг за критични кардиопатии при новородени – практически акцент.

А. Генчева и колектив (МБАЛ „Ависмедика“, Плевен)

17:05 – 17:20 – Кафе пауза

Втора сесия

17:20 – 17:40 – Бъбречна недостатъчност в неонаталния период.

Е. Николова и колектив (Неонатологична клиника, София)

17:40 – 18:00 – Фирмена презентация Алпенфарма

18:00 – 18:20 – Клиничен случай на новородено с вроден хилозен плеврален излив и фетална хирургия – диагноза и терапевтичен протокол.

Р. Масларска и колектив (МБАЛ „Токуда“, София)

18:20 – 18:40 – Фирмена презентация HIPP

18:40 – 19:00 – Обсъждане

20:00 – Вечеря

12. 10.2019г. Събота

Трета сесия

09:00 – 09:20 – Проследяване на екстремно незрели новородени до изписването им в къщи за 14-годишен период.

В. Атанасова и колектив (УМБАЛ “Г. Странски“, Плевен)

09:20 – 09:40 – Проблеми и изход при новородени с екстремно ниско тегло или гестационна възраст, родени в „Майчин дом“ – актуална информация.

Л. Вакрилова и колектив („Майчин дом“, София)

09:40 – 10:20 – Симпозиум Киези (2 презентации)

10:20 – 10:40 – Фирмена презентация Пиер Фабр

10:40 – 11:00 – Кафе пауза

Четвърта сесия

11:00 – 11:20 – Нашият опит с „Виенската концепция“ при реанимация и лечение на RDS при ELBW.

П. Радулова („Майчин дом“, София)

11:20 – 11:40 – За кожата на едно новородено – биология и функции на неонаталната кожа

Хр. Мумджиев (Неонатологична клиника, Стара Загора)

11:40 – 12:00 – Фирмена презентация Ведра

12:00 – 12:20 – Невромониториране в неонаталния период.

Р. Георгиева и колектив (Неонатологична клиника, София)

12:20 – 12:40 – Фирмена презентация Сандос

12:40 – 13:00 – Клиничен случай на пренатално установена критична сърдечна малформация – прекъсната аортна дъга тип А и голям междукамерен дефект – терапевтично поведение.

Д. Стоичкова и колектив (МБАЛ „Надежда“, София)

13:00 – 14:30 – Обяд

Пета сесия

14:30 -14:50 – Фирмена презентация АбВи

14:50 – 15:10 – Епидемичен взрив на RSV инфекции в Клиника по Неонтология през зимния сезон 2019г.

Л. Вакрилова и колектив („Майчин дом“, София)

15:10 – 15:30 – Фирмена презентация Нестле

15:30 – 15:50 – Оценка на неонаталната болка.

П.Петлешкова (УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив)

15:50 – 16:10 – Фирмена презентация Аптамил

16:10 -16:30 – Кафе пауза

Шеста сесия

16:30 – 16:50 – Вродени пневмонии

Ст. Хитрова и колектив („Майчин дом“, София)

16:50 – 17:10 – Неонатални вътреболнични инфекции -  честота, етиология и рискови фактори.

П. Гацева и колектив (УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен)

 

17:10 – 17:30 – Фирмена презентация А и Д фарма (1)

17:30 – 17:50 – Лечение с Микардис по време на бременност – отражение върху плода. (Клиничен случай)

В. Димитрова и колектив („Майчин дом“, София)

17:50 – 18:10 - Фирмена презентация А и Д фарма (2)

18:10 – 18:30 – Клинична характеристика на отклоненията при слухов скрининг на новородени през периода 2009 – 2019г. в болница Токуда.

В. Константинова и колектив (МБАЛ „Токуда“, София)

18:30 – 18:45 – Обсъждане

18:45 – 19:00 – Закриване на Конференцията и организационни въпроси

20:30 – Официална вечеря

 
Следваща >


Advertisement