Програма за конференция по неонатология

Национална конференция по неонатология

21-23.04.2023г.

Програма

 

Петък                                               

21.04.2023 г.                     

15.00-15.10

 

Откриване на конференцията

 

1 сесия

Модератори: Проф. Б. Слънчева, Д-р П. Петлешкова

15.10-15-30

Развитие на неонатологията в България през втората половина на XX век

Хр. Мумджиев

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора, ТрУ – Медицински Факултет

15.30-15.50

Белодробна ехография за диференциране на тран-зиторна тахипнея и вродена пневмония

Ст Хитрова-Николова 1,2, Радулова П1,2, Вакрилова Л1,2, Димитрова В1,2, Александрова Т1, Мумджиева Г. 1

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

15.50-16.10

 Ендотрахеално приложение на сърфактант с будезонид за профилактика на БПД при екстремно незрели новородени. 

Л. Вакрилова, Ст. Хитрова  - Николова, Б. Слънчева, Т. Праматарова, П. Радулова, В. Димитрова

 

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

16.10-16.30

Влияние на перинатални фактори върху неонаталната болка

П. Петлешкова, М. Кръстева, Д. Генчева.  

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

16.30-16.50

Кафе-пауза

2 сесия

Модератори: Доц. Р. Георгиева, Д-р Сн. Цветкова

16.50-17.10

Неврологични последици при новородени с гранична зрялост. 

Виктория Атанасова

Клиника по неонатология,

УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

17.10-17.30

Оценка на риска от ранни и късни неврологични отклонения при недоносени новородени (под 316/7 г.с.)

В. Димитрова1,2, Б. Слънчева1,2, Т. Праматарова1,2, Л. Вакрилова1,2, П. Радулова1,2, С. Хитрова1,2

1Клиника по Неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, гр. София

2Катедра Акушерство и Гинекология, Медицински Университет – София

 

17.30-17.50

За ползите от ранното и активно проследяване на психичното  развитие на недоносените новородени.

Дора Симеонова

Клиника по детска психиатрия "Св. Никола" в Александровска болница

17.50-18.05

35 години и занапред една по различна грижа в подкрепа на неонатологията.

Интер Бизнес 91

Св. Панова

 

18.05-18-25

Перинатални. мозъчни увреждания,диагностицирани с ултразвуково изследване при недоносени деца с тегло под 1500 

И. Мангъров, Е. Николова, Е. Стефанова, Цв. Добрева, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

18.25-18.40

Възможно ли е чрез иновативни млечни формули - APTAMIL CESAR BIOTIK
 да възстановим баланса на компрометираната чревна микробиота след раждане чрез Цезарово сечение в ранните етапи на живота?

Аксон България

Б. Слънчева

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

18.40-19.00

Секуларни промени в телесното тегло и дължината на тялото при новородени от София, България

 

Яница Жечева, Албена Димитрова, Рачо Стоев, Боян Кирилов, Ивайла Янкова Иванова-Пандурска

 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките

19.00-19.20

Клинично приложение на амплитудно интегрираната ЕГ в неонатологията.

1Д. Радева, 1,2Хр. Мумджиев

1Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора

2Медицински Факултет- Ст. Загора

20.00

Вечеря

3 сесия

Модератори: Доц. Н. Жекова, Д-р Р. Масларска

Събота

22.04.2023

 

09.00-09.20

Профилактика на ретинопатията на недоносените деца в светлината на съвременните неонатологични познания

Б. Слънчева

СБАЛАГ "Майчин дом", София

09.20-09.40

Бъбречно-заместителна терапия с апарат CARPEDIEM при новородени деца с остро бъбречно увреждане

Е. Николова, И. Мангъров, Е. Стефанова, Цв. Добрева, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

09.40-10.00

Алоимунна тромбоцитопения  при новородени деца

Цв. Добрева И. Мангъров, Е. Николова, Е. Стефанова, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

10.00-10.15

Насоки и актуален подход в лечението на инфантилен хемангиом Пиер Фабр България

Сл. Денева

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

10.15-10.30

Подсушаваща и възстановяваща грижа при мокрещи дерматози

Пиер Фабр България

Т. Итова

УМБАЛ „ МЕДИКА РУСЕ"

10.30-10.50

Клинична картина и имунологична характеристика на новородените на майки  с COVID-19 инфекция

Н. Жекова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.50-11.05

Невропротективни ефекти на Кафеин цитрат. Киези България

В. Димитрова

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

11.05-11.20

Нашият опит с „Виенската концепция“ и LISA при реанимация и лечение на RDS при ELBW. Киези България

П. Радулова

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

4 сесия

Модератори: Проф. М. Кръстева, Д-р Д. Узунова 

11.20-11.40

Оксидативен стрес и ретинопатия на недоносеното

М. Кръстева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги”, Пловдив

11.40-12.10

Лизозомни боести – неонатален скрининг. Суикс Биофарма

Цв. Велева

Клиника по медицинска генетика в УСБАЛДБ "Проф. Иван Митев" София

12.10-12.30

Въздушен транспорт на новородени деца

Б. Здравков

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

12.30-12.50

 Чернодробен хемангиом при новородени и клинични случаи

 

В. Константинова, Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева,  С. Контилска, Е. Игова, В. Александрова

 

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”, София

 

12.50-13.05

Да се подготвим за следващия сезон на респираторния синцитиален вирус (RSV). Профилактика с palivizumab  на сериозни заболявания на долните дихателни пътища, изискващи хоспитализация, предизвикани от RSV, при деца с висок риск от заболяване сRSV.

АстраЗенека България

Р. Георгиева

Медицински университет – София, Клиника по Неонатология, СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ – София

 

13.05-14.15

Обяд

5 сесия

Модератори: Доц. В. Атанасова, Д-р Ст. Хитрова

14.15-14.30

Киези – фармацевтична компания с принос за устойчиво развитие. Киези България

В. Иванов

 

14.30-14.50

 Пренатални фактори за изява на неонатална жълтеница

Т. Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

14.50-15.05

Фитотерапия при инфекции на белия дроб придружени с кашлица в детска възраст. Ведра Интернешънъл

 

М. Бошева

УМБАЛ СВ Георги, гр. Пловдив

15.05-15.25

Централна мониторна система, неинвазивна апаратна вентилация, мониторинг на централна нервна система и други неинвазивни 

методи стандарт на съвременното интензивно неонатологично отделение.

 

Е. Игова Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева, В. Константинова, С. Контилска,  В. Александрова, И. Александрова

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” , София

15.25-15.40

Еволюция и синергия в света на адаптираното хранене.  Нестле България

 

 

 

 

 

Ив. Герова

 

15.40-15.55

Възможности за приложение на щам Bifidobacterium animalis subsp. lactic (BB-12) при

кърмачета и деца. Сандоз България

Т. Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

6 сесия

Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р К. Николова

15.55-16.30

Non-invasive Ventilation of the newborn

Corrado Moretti

Emeritus Consultant in Paediatrics, Policlinico Umberto I, Sapienza University of Rome

16.30-16.40

Маркери за ранна диагностика на вътреболнични инфекции при новородени деца 

П. Гацева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

16.40-16.50

Три случая на вроден сифилис с чернодробно засягане у недоносени деца

Г. Динева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович”, Ст. Загора

16.50-17.00

Грижа за пъпния остатък на новороденото

Р. Осман

УМБАЛ „Медика”, Русе

17.00-17.10

Метаболитни изменения при хипотрофични недоносени новородени

Г. Мумджиева-Воденичарова

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, МУ- София2

17.10-17.20

Късна хеморагична болест на новороденото – реално увеличение или случайност 

Д. Крумова1, Т. Златева1, М. Халилова1, К. Цочев1, Я. Деянова1, Т. Карамфилова1, М. Сиромахов1, А. Хаджиева-Христова1, В. Йотова1

1 Катедра по Педиатрия, МУ- Варна, ДОИЛ към I ДК, УМБАЛ „Света Марина“

 

17.20-17.30

Програма за навременно откриване и проследяване на МГВ деца – опит от първия етап на  програмата.

Т. Златева1, Д. Крумова1, Т. Праматарова2, Р. Георгиева3, М. Кръстева4, Х. Стоянова5, Х. Мумджиев5, В. Йотова1

 

1Медицински университет- Варна, ДОИЛ, I ДК, УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

2Клиника по неонатология, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен

3Медицински университет – София, Клиника по Неонатология, СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ – София

4Медицински университет – Пловдив, Клиника по Неонатология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

5Медицински университет – Стара Загора, Клиника по Неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ – Стара Загора

 

 

17.30-17.40

„Ехографски критерии за функционална оценка на персистиращ артериален канал (ПАК) – Клиничен случай

 

Т. Александрова и колектив

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София

17.40-17.55

Приложение на козето мляко в диетата на кърмачето. ХИПП България

В. Дулева

 

17.55-18.05

Невробластом, съчетан  с ахондроплазия-клиничен случай.

Н. Анестева, М. Кръстева, Е. Учикова, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, Е. Деведжиева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

18.05-18.15

Транзиторна миелопролиферативна реакция при новородено от двуплодна бременност със синдром на Даун.

Е. Деведжиева, М. Кръстева, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, С. Славова, Р. Стоянова. 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив

18.15-18.30

Витамините в неонаталната практика и след това. Ди Джи Груп

 

Ст. Хитрова-Николова

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

18.30-18.40

Ролята на постнаталния абдоминален ултразвуков скрининг – клиничен случай

 

В. Александрова, Р. Масларска, М. Калайджиева, Е. Игова, В. Константинова, С. Денева, С. Контилска

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”

 

18.40-19.00

Обсъждане

20.00

Официална вечеря

 

 

 

 

 

Неделя                                                               7сесия

23.04.2023                               Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р П. Радулова

09.00-09.20

Методи и признаци за синхронизиране на апаратната вентилация

Д. Узунова1, Б. Игнатов2

1Втора САГБАЛ „Шейново”

2Технически Университет - София

09.20-09.40

Перкутанни централни венозни катетри в неонатологията

Р. Георгиева И. Мангъров, Е. Николова, Е. Стефанова, Ц. Добрева, П. Павлова-Пейкова

 

 

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

09.40-10.00

COVID-19 инфекция в неонаталния период-проспективно проучване

Петя Радулова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.00-10.20

Диагностичен и терапевтичен подход при недоносени деца с персистиращ артериален канал

Е. Стефанова,  И. Мангъров, Е. Николова, , Ц. Добрева, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

 

 

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

10.20-10.40

Остър хирургичен корем в неонаталния период. Клинични случаи от практиката.

Б. Дренски1,2,,  М. Нещерова1,  З. Василева1, Д. Пепеланов1, П. Георгиева1, Н. Жекова1, З. Димова1, , Д. Митковски2, П. Стефанова2.  

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД.

2Клиника по Детска хирургия към УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД.

10.40-11.00

Безопасност на дарителската кърма

Николова, Русинова

Банка за майчина кърма - София

 

11.00-12.00

Организационни въпроси

12.00

Закриване на конференцията и отпътуване

 

 Постерна сесия

 

1

Липиден профил на кръв от пъпната връв при доносени новородени

Ст. Хитрова-Николова Ст. 1,3Николова С 3, Колев А3, Карамишева В 2,3, Колева Л4

СБАЛАГ,,Майчин дом”-София, Клиника по неонатология1, Втора гинекологична клиника2 Медицински университет3- София,УМБАЛСМ,, Пирогов” 4

2

Препоръки и практически насоки за хранене с кърма при деца, родени с много ниско тегло

Ст. Хитрова-Николова1,2, А. Попиванова1

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, Медицински университет2- София

3

Надбъбречен кръвоизлив у новородено дете

 

Татяна Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

4

Майчин и неонатален изход при абнормно инвазивна плацента- ретроспективен анализ на 4 годишен период

Ст. Хитрова-Николова 1,4, Славов Св 2,4, Вакрилова Л1,4, Ибрям И. 3,4

СБАЛАГ,,Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1, Първа гинекологична клиника2, Клиника Майчин риск3,  Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет4 - София 

 

5

 Роля на цервико-вагиналните инфекции на бременната като рисков фактор за преждевременно раждане

 

Р. Тержуманов, Д. Генчева, М. Кръстева, Е.  Учикова 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

6

Рядък случай на аневризма на дясна коронарна артерия. 

 Б.Дренски1,, Л.  Чочкова-Букова2, М. Нещерова1, Р. Димитрова1, Н. Кузманова1, А. Миовска1,  Р. Бекярова

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“, Пловдив

2Клиника по Педиатрия и медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив.

7

Ретинопатия на недоносеността - новите насоки за диагноза и лечение

Г. Светославова, Л. Димитрова

Очна клиника, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, София

8

Съчетани аномалии на стомашно-чревния тракт

¹Д. Узунова,  ¹А. Ружина, ¹Д. Симеонов,  2Д. Печилков

¹Втора САГБАЛ Шейново”, София

 2 НКБ,  София

 

9

Случай на Семилобарна форма на Холопрозенцефалия

 

М. Михова, В. Цонева, В. Колева, С. Томова

Отделение по Неонатология-УМБАЛ „Бургас“

 

 
< Предишна   Следваща >






Advertisement