3-ти национален конгрес по неонатология

П О К А Н А

 

Българската Асоциация по Неонатология  ще проведе своя 3-ти Национален конгрес с международно  участие на 11-13 ноември 2016 година в Новотел град Пловдив.

 

Научни теми на конгреса :

  • Интензивна терапия на новороденото

  • Проблеми на недоносените новородени

  • Церебрална патология в неонаталния период, късно проследяване

  • Хранене на новороденото

  • Етика и психология в периода на новороденото

  • Неонатална хирургия и кардиология

  • Казуистика

  • Вария

Предварителна научна програма

11.11.2016 / петък/

Регистрация на участниците в конгреса  до 14.30 ч.

Откриване на конгреса  в  15.00 ч.

Първа научна сесия            15.20-17.10 ч.

Пауза                                      17.10-17.30 ч.

Втора научна сесия            17.30-19.30 ч.

Вечеря                                   20.00ч.

12.11.2016/събота/

Първа научна сесия           09.00-11.00ч.

Пауза                                     11.00-11.20ч.

Втора научна сесия            11.20-13.00ч.

Обяд                                      13.00-14.30ч.

Трета научна сесия            14.30-16.40ч.

Пауза                                     16.40-17.00ч.

Четвърта научна сесия     17.00-18.30ч.

Общо събрание на Асоциацията 18.30-19.45ч.

Гала вечеря  20.30ч.

13.11.2016 / неделя/

Първа научна сесия           09.00-11.30ч

Награждаване на отличените доклади 11.30-12.00ч

Закриване на конгреса     12.00ч

 

Участие в конгреса  с пленарни доклади / до 30 мин/, научни съобщения/ 12 мин/ и постери.

Желаещите да участват е необходимо да изпратят резюмета  най- късно до 15.06.2016 г.

Изисквания към резюметата- до 300 думи, заглавие, автори и месторабота, увод, цел, материал и методи, резултати, изводи, ключови думи, форма на представяне/ пленарен доклад, съобщение, постер/. Резюметата ще бъдат отпечатани в сборник.

Научният комитет  ще уведоми предварително до  15.09.2016 утвърдената форма на представяне за всеки участник.

Такси участие

Ранна такса – 100 лв –до 30.06.16

Късна такса -  120 лв – след 1.07.16

Таксата включва:  материали на конгреса, 1 обяд, 2 вечери, кафе паузи

Хотелско настаняване

Настаняване в Новотел Пловдив

Единична стая- 80 лв

Двойна стая    - 120 лв

В цената се включва  1  нощувка и  закуска. Осигурен е паркинг за автомобил  на регистрираните в хотела  с такса 5 лв за денонощие .

За регистрация   Лакс Консулт ЕООД; la This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Лица за контакт : Д-р Васил Петров  0899 190 200, 0888 969 945

 г-жа Румяна Сърбинска – 0893 457 455

Банкова сметка

Банка: "Юробанк България" АД
IBAN: BG65 BPBI 7922 1011 5125 01
Банков код: BPBI BGSF

Конгрес по Неонатология

Резюметата да се изпращат на  b_vilmo @abv.bg – проф.д-р Мая Кръстева дм

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement