Научна програма на III-ти Национален Конгрес по Неонатология с международно участие

 


11. 11. 2016г. (Петък)


12:00 - 19:00ч. - регистрация на участниците и настаняване


15:00 - 15:25ч - откриване на Конгреса


Първа сесия; Модератори - доц. Христо Мумджиев, д-р Таня Праматарова


15:25 - 15:45ч. - Диагностичен и терапевтичен подход при тахиаритмии в периода на новороденото


А.Кънева, Д.Печилков


Клиника по педиатрия и детска кардиология, Национална кардиологична болница


15:45 - 16:05 - Ехокардиография в интензивното неонатологично отделение – кога и кой?


Д.Печилков, А.Кънева


Клиника по педиатрия и детска кардиология, Национална кардиологична болница-София


16:05 - 16:25 - Протокол за поведение при хемодинамично значим дуктус на недоносеното.


Р.Маринов, А.Кънева


Клиника по педиатрия, отделение по Детска кардиология – НКБ – София


16:25 - 16:45 - Фирмена презентация - Биодерма


Приложението на дермокозметика Bioderma в неонатологичната практика


Р. Масларска


16:45 - 17:00 - Пауза


 


Втора сесия; Модератори - доц. Нели Жекова, д-р Станислава Хитрова


 


17:00 - 17:15 - Персистираща белодробна артериална хипертония при недоносени деца с бронхопулмонална дисплазия


В.Томова, Д.Влахова, Р.Георгиева, З.Малинова, Р. Маринов, Ст.Симеонова, Д.Дянкова


Клиника по неонатология, Университетска Детска Болница, София, МУ-София


17:15 - 17:35 - Реанимацията на психичното в неонатологичното отделение


М.Богданова


психоаналитик


17:35 - 17:55 - Състояния на границата на жизнеспособността в неонатологията – медицински и психологически аспекти


Л.Вакрилова


Медицински университет, София, Катедра по Акушерство и гинекология


СБАЛАГ „Майчин дом”, Клиника по Неонатология


17:55 - 18:15 - Вътрешен конфликт и етапи на емоционално преживяване при родители на деца, родени с екстемно ниско тегло


Е.Първанова


Психолог-психотерапевт


18:15 - 18:35 - Фирмена презентация - Ведра


18:35 - 18:55 - Работа със семейства на недоносени деца


Б.Слънчева, Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом”


Катедра по Акушерство и гинекология, МУ- София


18:55 - 19:15 - Фирмена презентация - Ваксинопрофилактика на заболявания, свързани с ротавируси - Р. Георгиева (MSD)


20:15 - Вечеря


 


12. 11. 2016г. (събота)


Трета сесия; Модератори - доц. Ралица Георгиева,  д-р Лилия Вакрилова


09:00 - 09:20 - Вродени аномалии на дихателната система


П.Переновска


Катедра по педиатрия, Детска клиника , “Александровска болница” София


09:20 - 09:30 - Приложение на минимално инвазивна сърфактант терапия при недоносени под 1500 г, ефективност и рискови фактори за успеха на терапията


Т.Праматарова,  Н.Яръкова, Б.Слънчева, С.Хитрова, П.Радулова,  Л.Вакрилова, З.Емилова, Р.Шишкова


Клиника по неонатология,  Университетска болница по акушерство и гинекология „Майчин дом”,  Медицински университет София


09:30 - 09:40 - Назална вентилация с RAM канюли при недоносени новородени деца с ниско и изключително ниско тегло при раждането


З.Малинова, В.Томова, Р.Георгиева, Д.Влахова, В.Данкова, Ст.Симеонова, Д.Дянкова


Клиника по неонатология, Университетска Детска Болница, София, МУ-София


09:40 - 10:00 - Включване на кафеина в терапията на недоносените деца


Б.Слънчева, Клиника по неонатология, СБАЛАГ „ Майчин дом” ЕАД, Катедра по акушерство и гинекология МУ София


10:00 - 10:10 - Профилактика и лечение на неонаталните апнеи с кофеин цитрат


Д.Влахова, Д.Данкова, Д.Дянкова, Ст.Симеонова, В.Томова, З.Малинова


Клиника по неонатология, Университетска Детска Болница, София, МУ-София


10:10 - 10:30 - Фирмена презентация - HIPP


"Разумно ли e да се хранят всички здрави, некърмени бебета с HA формули?"


Х. Мумджиев


10:30 - 10:40 - Тромбоцитоза и лечение на анемията на недоносените с r-Hu-erythropoietin


Т.Праматарова, Н.Яръкова, Б.Слънчева, П.Радулова, С.Хитрова 


Медицински университет София,  Университетска АГ болница „ Майчин дом”, Клиника по неонатология


10:40 - 11:00 - Лечение на деца с екстремно ниска телесна маса в Неонатологична клиника и ДМСГД – гр. Стара Загора за петгодишен период, 2011-2015г. 


Х.Мумджиев*, Д.Радева*, М.Сандева**, К.Тодорова**


*Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, Стара Загора


** Дом за Медико-социални грижи за деца – Стара Загора


11:00 - 11:15 - Пауза


 


Четвърта сесия; Модератори - проф. Боряна Слънчева, д-р Радосвета Росманова


 

11:15 - 11:45 - „Храненето при недоносени – настоящи практики и бъдещи предизвикателства“

“Preterm nutrition – current practice and future challenge”  Проф. Валтер Михач, Университет Улм, Германия

Prof. Walter Mihatsch, Ulm University, Germany

 

 


11:45 - 12:05 - Новородени с екстремно ниско тегло – преживяемост, клинични проблеми, дългосрочни последици


В.Атанасова


12:05 - 12:35 -  Modern approaches to management of BPD in extremely low birth weight infants“


Daniele De Luca


APHP, South Paris University Hospitals, Medical center "A.Beclere", Paris, France


Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy


(Abb Vie)


12:35 - 12:45 - Бронхопулмонална  дисплазия след приложение на минимално инвазивна сърфактант терапия/ MIST/ при недоносени под 1500г


Т.Праматарова, Н.Яръкова, Б.Слънчева, П.Радулова, С.Хитрова , Л. Вакрилова, З. Емилова


Медицински университет София,  Университетска АГ болница „ Майчин дом”, Клиника по неонатология


12:45 - 13:05 - Приложение на кофеин цитрат за превенция на бронхопулмоналната дисплазия


Р.Георгиева, Специализирана болница за активно лечение на детски болести,Клиника по неонатология, София, МУ-София


13:05 - 13:25 - БПД в наши дни  - в търсене на нещо ново


Яръкова. Н., Т. Праматарова, Б. Слънчева, С. Хитрова, З. Емилова, П. Радулова


Медицински университет София,  СБАЛАГ „ Майчин дом”,  Клиника по неонатология


13:30 - 14:30 - Обяд


 


Пета сесия; Модератори - доц. Виктория Атанасова; д-р Пенка Петлешкова


 


14:30 - 14:50 - Опции и решения за храненето на недоносеното дете


М. Кръстева (Фирмена презентация - Фризо)


14:50 - 15:10 - Пробиотиците в неонаталната медицина. За и против рутинното им приложение при недоносените деца.


Н.Жекова


Клиника по Неонатология, СБАЛАГ “Майчин дом”


15:10 - 15:30 - Фирмена презентация - Милупа


Хранене на новороденото дете и кърмачето. Развитие на мозъка и неврокогнитивните способности


Р.Георгиева, Университетска Детска Болница, София                                                                                Клиника по неонатология, МУ-София


15:30 - 15:50 - Дефицит на нефрони: причини и къски последици


А.Буева


СБАЛДБ "Д-р Лисичкова", Варна


15:50 - 16:10 - Програма за транспорт на болни и/или преждевременно родени новородени


Б.Слънчева,  Клиника по неонатология СБАЛАГ”Майчин дом” ЕАД, Катедра по Акушерство и гинекология, МУ- София


16:10 - 16:30 - Пауза


 


Шеста сесия; Модератори - д-р Нина Яръкова, д-р Радка Масларска


16:30 - 16:50 - Приложение на инхалаторен азотен окис при новородени деца


П.Радулова, Б.Слънчева, Л.Вакрилова, Т.Праматарова, Н.Яръкова, З.Емилова, Ст.Хитрова, Г.Петрова, Н.Жекова


СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр. София, Клиника по неонатология


МУ София, Катедра по Акушерство и Гинекология, Ръководител проф. А. Николов, дм


Медицински Университет, гр. София, Гранд проект № 4/2014 г. с вх. № 200/10.01.2014г.


16:50 - 17:05 - Ретинопатия на недоносените – защо си струва


В. Маринов1; М. Кръстева2


1Катедра по очни болести, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив;  2Катедра по акушерство и гинекология – отделение по неонатология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив


17:05 - 17:25 - Spina  bifida aperta – за и против ранното оперативно лечение


А.Цеков, Р.Масларска, С.Денева, М.Калайджиева, В.Константинова, С. Контилска, А.Голенова, Х.Цеков


Токуда Болница София


17:25 - 17:45 - Витамин Д – роля и профилактика при майката и новороденото


С.Хитрова-Николова


Медицински университет –гр.София, Медицински факултет, Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ,,Майчин дом” ЕАД гр.София - Клиника по неонатология


18:00 - 19:30 - Общо събрание на Българска Асоциация по Неонатология


20:30 - Вечеря


 


13. 11. 2016г. (неделя)


 


Седма сесия; Модератори - Проф. Мая Кръстева, доц. Нели Жекова


 


09:00 - 09:20 - Фирмена презентация (Севекс фарма)


„Продължителна перорална профилактика на кървене от витамин К дефицит при новородените“


М. Кръстева


09:20 - 09:40 - Неонатална церебрална патология- образна диагноза чрез ТФЕ и ЯМР, поведение и проследяване.


В.Константинова, Р.Масларска, М.Калайджиева, С.Денева, С.Констилска, А.Гуленова, В.Александрова, Е.Игова


Отделение по неонатология, МБАЛ "Токуда Болница" София


09:40 - 10:00 - Гестационен диабет - съвременен подход за диагноза ,лечение и превенция на рисковите фактори  при новороденото дете


Р.Масларска, М.Калайджиева, В.Константинова, С.Денева, С.Контилска, А.Гуленова, И.Илиева, Ж.Иванова


Отделение Неонатология,Токуда болница София


10:00 - 10:20 - Фирмена презентация (A&D Farma)


Colic Stop и Baby Guard DHA в ежедневната неонатологична практика


Р. Георгиева


10:20 - 10:40 - Болката в неонаталния период


В.Александрова, Е.Игова, Р.Масларска, М.Калайджиева, С.Денева, В.Константинова, С.Контилска, А.Гуленова, Ж.Иванова, И.Илиева


Отделение по неонатология


МБАЛ „Токуда Болница“ София


10:40 - 10:50 - Нефармакологични алтернативи за овладяване на процедурната болка при новородените.


П. Петлешкова, М. Кръстева


УМБАЛ "СВ. Георги" Пловдив, Неонатологично отделение


МУ Пловдив - АГ Катедра


10:50 - 11:00 - Влияние на ярката светлина, силния шум и поза върху развитието на преждевременно родените деца


И.Илиева, Р.Масларска, М.Калайджиева, С.Денева, В.Константинова, С.Контилска, А.Гуленова, Ж.Иванова


Отделение по неонатология


МБАЛ Токуда Болница


11:00 - 11:30 - Закриване на Конгреса


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Постерна сесия - 12. 11. 2016г.


 


 1. Интердисциплинарен подход и скрининг - програми при пациенти, преминали през Отделение за недоносени деца (ОНД) при Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) гр. Стара Загора.

  Р.Колева, Г.Узунов, К.Тодорова

   

 2. Положителен директен антиглобулинов тест на Coombs при новородени с АВ0 насъвместимост майка/бебе

  П.Минчева, Е.Алова, В.Жеков, Лаборатория по трансфузионна хематология, МБАЛ „Токуда Болница София” ЕАД, София

   

 3. Оперативно лечение на невромускулнасколиоза в детска възраст

  А.Иванов(1), В.Яблански (1) , Ев.Влаев(1).

  1 - Токуда Болница София, Отделение по ортопедия и травматология

   

 4. Електронно управление на медикаменти в  Неонатологично отделение МБАЛ Токуда Болница София АД“.

  С.Георгиев, ИТ Ръководител


 


 1. Лечение с iNO на новородено дете с PPHN, съпътстваща тромбофилия и доказан тромб в PDA

  П.Радулова1, Т.Праматарова1, Р.Маринов2, Б.Слънчева1,  Л.Вакрилова1, Н.Яръкова1, З.Емилова1, Ст.Хитрова1, Г.Петрова1, Н.Жекова1.

  1Университетска болница СБАЛАГ „ Майчин дом ‘’, гр. София,

  Изп. директор проф. В. Златков, дм

  2Национална кардиологична болница, гр. София

  МУ София, Катедра по Акушерство и Гинекология,

  Ръководител проф. А. Николов, дм

  Медицински Университет, гр. София, Гранд проект № 4/2014 г. с вх. № 200/10.01.2014г


 


 1. Честота и клинико- ехокардиографска корелация на сърдечните шумове при клинично здрави новородени

  Б.Ганев, Ж.Станева

  Отделение по неонатология, УМБАЛ “Софиямед“- София


 


 1. Случай на суправентрикуларна тахикардия при един от близнаците от двуплодна бременност

  Л.Вакрилова1, Р.Маринов2, Ст.Хитрова1, П.Радулова1, З.Емилова1, Б.Слънчева1.

  1 Медицински университет, София, Медицински факултет, СБАЛАГ „Майчин дом”

  2 Национална кардиологична болница, София


 


 1. Клиничен случай на вроден хипотиреоидизъм  при новородено доносено момиче

  Д.Стоичкова, М.Рангелова, Е.Семерджиева

  Отделение по неонатология, МБАЛ „Надежда“ София


 


 1. Особености в локалното лечение при обширни и дълбоки изгаряния  при  новородени

  М.Аргирова

  Клиника по изгаряния и пластична хирургия УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“


 


 1. Пеноскротална транспозиция-клиничен случай

  Ст.Хитрова-Николова ¹, Ст.Пеев ², Л.Вакрилова¹, И.Брадинова¹, Б.Слънчева¹

  СБАЛАГ,,Майчин дом ”-ЕАД, София,  Клиника по неонатология, Национална генетична лаборатория , Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет- София, Медицински факултет

  УМБАЛСМ ,,Пирогов”, Клиника по детска урология


 


 1. Клиничен случай на перманентен неонатален захарен диабет

  Р.Масларска, С.Контилска1, М.Калайджиева1, С.Денева1, В.Константинова1 , А.Гуленова1, Г.Попова


 


 1. Привидно животозастрашаващи събития в периода на новороденото

  Р.Георгиева, Д.Влахова, В.Томова, Ст. Симеонова, Д.Дянкова, З.Малинова, В.Данкова

  Клиника по неонатология, СБАЛДБ, МУ-София


 


 1. Терапевтично поведение при интравентрикуларен кръвоизлив у доносено дете с остра постхеморагична хидроцефалия – клиничен случай

  В.Данкова, Р.Георгиева, Ж.Сурчев

  Клиника по неонатология, Университетска Детска Болница, София, МУ-София


 


 1. Случай на урином при недоносено новородено дете

  А.Буева*, Р.Георгиева**

  *СБАЛДБ „Д-р Лисичкова”, Варна

  **СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”, МУ, София


 


 1. Системна фибринолиза при новородено с артериална тромбоза – ефективност и безопасност на метода.

  Л.Димитров, Д.Печилков, М.Аргирова*, А.Дашева, И.Велковски, Р.Маринов, Н.Величков, А.Кънева.

  МБАЛ – НКБ - ЕАД

  УМБАЛСМ „ Н.И. ПИРОГОВ” *


 


 1. Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст

  В.Атанасова(1), К.Ковачева(2), Н.Коларова-Янева(3), Д.Георгиева(4), Ив.Василев(5)

  (1)Отделение по неонатология, УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД, Плевен

  (2)Медико-генетична лаборатория, МУ-Плевен

  (3)Детска клиника, УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД, Плевен

  (4)Дом за медико-социални грижи, Плевен

  (5)Отделение по образна диагностика, МБАЛ „Авис-Медика”, Плевен


 


 1. Спонтанни фрактури при остеопения на недоносените- клинични случаи

  Ст.Хитрова-Николова, Б.Слънчева, П.Радулова, Л.Вакрилова, Т.Праматарова,А.Попиванова, Н.Яръкова,Г.Петрова, З.Емилова, Н.Жекова

  Медицински университет –гр.София, Медицински факултет, Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ,,Майчин дом” ЕАД,Клиника по неонатология


 


 1. Фактори,влияещи върху болевата чувствителност у новородените

  П. Петлешкова, М. Кръстева

  УМБАЛ "СВ. Георги" Пловдив, Неонатологично отделение

  МУ Пловдив - АГ Катедра

   

   

 2. Ранна изява на Bland-White-Garland синдром или инфаркт на новородено

  П. Мусенова, М. Кръстева, П. Петлешкова


                УМБАЛ "СВ. Георги" Пловдив, Неонатологично отделение


                МУ Пловдив - АГ Катедра


 

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement