Събития

Програма за конференция по неонатология

вторник, 11 април 2023

Национална конференция по неонатология

21-23.04.2023г.

Програма

 

Петък                                               

21.04.2023 г.                     

15.00-15.10

 

Откриване на конференцията

 

1 сесия

Модератори: Проф. Б. Слънчева, Д-р П. Петлешкова

15.10-15-30

Развитие на неонатологията в България през втората половина на XX век

Хр. Мумджиев

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора, ТрУ – Медицински Факултет

15.30-15.50

Белодробна ехография за диференциране на тран-зиторна тахипнея и вродена пневмония

Ст Хитрова-Николова 1,2, Радулова П1,2, Вакрилова Л1,2, Димитрова В1,2, Александрова Т1, Мумджиева Г. 1

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

15.50-16.10

 Ендотрахеално приложение на сърфактант с будезонид за профилактика на БПД при екстремно незрели новородени. 

Л. Вакрилова, Ст. Хитрова  - Николова, Б. Слънчева, Т. Праматарова, П. Радулова, В. Димитрова

 

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

16.10-16.30

Влияние на перинатални фактори върху неонаталната болка

П. Петлешкова, М. Кръстева, Д. Генчева.  

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

16.30-16.50

Кафе-пауза

2 сесия

Модератори: Доц. Р. Георгиева, Д-р Сн. Цветкова

16.50-17.10

Неврологични последици при новородени с гранична зрялост. 

Виктория Атанасова

Клиника по неонатология,

УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

17.10-17.30

Оценка на риска от ранни и късни неврологични отклонения при недоносени новородени (под 316/7 г.с.)

В. Димитрова1,2, Б. Слънчева1,2, Т. Праматарова1,2, Л. Вакрилова1,2, П. Радулова1,2, С. Хитрова1,2

1Клиника по Неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, гр. София

2Катедра Акушерство и Гинекология, Медицински Университет – София

 

17.30-17.50

За ползите от ранното и активно проследяване на психичното  развитие на недоносените новородени.

Дора Симеонова

Клиника по детска психиатрия "Св. Никола" в Александровска болница

17.50-18.05

35 години и занапред една по различна грижа в подкрепа на неонатологията.

Интер Бизнес 91

Св. Панова

 

18.05-18-25

Перинатални. мозъчни увреждания,диагностицирани с ултразвуково изследване при недоносени деца с тегло под 1500 

И. Мангъров, Е. Николова, Е. Стефанова, Цв. Добрева, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

18.25-18.40

Възможно ли е чрез иновативни млечни формули - APTAMIL CESAR BIOTIK
 да възстановим баланса на компрометираната чревна микробиота след раждане чрез Цезарово сечение в ранните етапи на живота?

Аксон България

Б. Слънчева

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

18.40-19.00

Секуларни промени в телесното тегло и дължината на тялото при новородени от София, България

 

Яница Жечева, Албена Димитрова, Рачо Стоев, Боян Кирилов, Ивайла Янкова Иванова-Пандурска

 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките

19.00-19.20

Клинично приложение на амплитудно интегрираната ЕГ в неонатологията.

1Д. Радева, 1,2Хр. Мумджиев

1Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора

2Медицински Факултет- Ст. Загора

20.00

Вечеря

3 сесия

Модератори: Доц. Н. Жекова, Д-р Р. Масларска

Събота

22.04.2023

 

09.00-09.20

Профилактика на ретинопатията на недоносените деца в светлината на съвременните неонатологични познания

Б. Слънчева

СБАЛАГ "Майчин дом", София

09.20-09.40

Бъбречно-заместителна терапия с апарат CARPEDIEM при новородени деца с остро бъбречно увреждане

Е. Николова, И. Мангъров, Е. Стефанова, Цв. Добрева, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

09.40-10.00

Алоимунна тромбоцитопения  при новородени деца

Цв. Добрева И. Мангъров, Е. Николова, Е. Стефанова, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

10.00-10.15

Насоки и актуален подход в лечението на инфантилен хемангиом Пиер Фабр България

Сл. Денева

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

10.15-10.30

Подсушаваща и възстановяваща грижа при мокрещи дерматози

Пиер Фабр България

Т. Итова

УМБАЛ „ МЕДИКА РУСЕ"

10.30-10.50

Клинична картина и имунологична характеристика на новородените на майки  с COVID-19 инфекция

Н. Жекова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.50-11.05

Невропротективни ефекти на Кафеин цитрат. Киези България

В. Димитрова

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

11.05-11.20

Нашият опит с „Виенската концепция“ и LISA при реанимация и лечение на RDS при ELBW. Киези България

П. Радулова

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

4 сесия

Модератори: Проф. М. Кръстева, Д-р Д. Узунова 

11.20-11.40

Оксидативен стрес и ретинопатия на недоносеното

М. Кръстева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги”, Пловдив

11.40-12.10

Лизозомни боести – неонатален скрининг. Суикс Биофарма

Цв. Велева

Клиника по медицинска генетика в УСБАЛДБ "Проф. Иван Митев" София

12.10-12.30

Въздушен транспорт на новородени деца

Б. Здравков

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

12.30-12.50

 Чернодробен хемангиом при новородени и клинични случаи

 

В. Константинова, Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева,  С. Контилска, Е. Игова, В. Александрова

 

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”, София

 

12.50-13.05

Да се подготвим за следващия сезон на респираторния синцитиален вирус (RSV). Профилактика с palivizumab  на сериозни заболявания на долните дихателни пътища, изискващи хоспитализация, предизвикани от RSV, при деца с висок риск от заболяване сRSV.

АстраЗенека България

Р. Георгиева

Медицински университет – София, Клиника по Неонатология, СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ – София

 

13.05-14.15

Обяд

5 сесия

Модератори: Доц. В. Атанасова, Д-р Ст. Хитрова

14.15-14.30

Киези – фармацевтична компания с принос за устойчиво развитие. Киези България

В. Иванов

 

14.30-14.50

 Пренатални фактори за изява на неонатална жълтеница

Т. Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

14.50-15.05

Фитотерапия при инфекции на белия дроб придружени с кашлица в детска възраст. Ведра Интернешънъл

 

М. Бошева

УМБАЛ СВ Георги, гр. Пловдив

15.05-15.25

Централна мониторна система, неинвазивна апаратна вентилация, мониторинг на централна нервна система и други неинвазивни 

методи стандарт на съвременното интензивно неонатологично отделение.

 

Е. Игова Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева, В. Константинова, С. Контилска,  В. Александрова, И. Александрова

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” , София

15.25-15.40

Еволюция и синергия в света на адаптираното хранене.  Нестле България

 

 

 

 

 

Ив. Герова

 

15.40-15.55

Възможности за приложение на щам Bifidobacterium animalis subsp. lactic (BB-12) при

кърмачета и деца. Сандоз България

Т. Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

6 сесия

Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р К. Николова

15.55-16.30

Non-invasive Ventilation of the newborn

Corrado Moretti

Emeritus Consultant in Paediatrics, Policlinico Umberto I, Sapienza University of Rome

16.30-16.40

Маркери за ранна диагностика на вътреболнични инфекции при новородени деца 

П. Гацева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

16.40-16.50

Три случая на вроден сифилис с чернодробно засягане у недоносени деца

Г. Динева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович”, Ст. Загора

16.50-17.00

Грижа за пъпния остатък на новороденото

Р. Осман

УМБАЛ „Медика”, Русе

17.00-17.10

Метаболитни изменения при хипотрофични недоносени новородени

Г. Мумджиева-Воденичарова

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, МУ- София2

17.10-17.20

Късна хеморагична болест на новороденото – реално увеличение или случайност 

Д. Крумова1, Т. Златева1, М. Халилова1, К. Цочев1, Я. Деянова1, Т. Карамфилова1, М. Сиромахов1, А. Хаджиева-Христова1, В. Йотова1

1 Катедра по Педиатрия, МУ- Варна, ДОИЛ към I ДК, УМБАЛ „Света Марина“

 

17.20-17.30

Програма за навременно откриване и проследяване на МГВ деца – опит от първия етап на  програмата.

Т. Златева1, Д. Крумова1, Т. Праматарова2, Р. Георгиева3, М. Кръстева4, Х. Стоянова5, Х. Мумджиев5, В. Йотова1

 

1Медицински университет- Варна, ДОИЛ, I ДК, УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

2Клиника по неонатология, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен

3Медицински университет – София, Клиника по Неонатология, СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ – София

4Медицински университет – Пловдив, Клиника по Неонатология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

5Медицински университет – Стара Загора, Клиника по Неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ – Стара Загора

 

 

17.30-17.40

„Ехографски критерии за функционална оценка на персистиращ артериален канал (ПАК) – Клиничен случай

 

Т. Александрова и колектив

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София

17.40-17.55

Приложение на козето мляко в диетата на кърмачето. ХИПП България

В. Дулева

 

17.55-18.05

Невробластом, съчетан  с ахондроплазия-клиничен случай.

Н. Анестева, М. Кръстева, Е. Учикова, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, Е. Деведжиева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

18.05-18.15

Транзиторна миелопролиферативна реакция при новородено от двуплодна бременност със синдром на Даун.

Е. Деведжиева, М. Кръстева, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, С. Славова, Р. Стоянова. 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив

18.15-18.30

Витамините в неонаталната практика и след това. Ди Джи Груп

 

Ст. Хитрова-Николова

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - София

18.30-18.40

Ролята на постнаталния абдоминален ултразвуков скрининг – клиничен случай

 

В. Александрова, Р. Масларска, М. Калайджиева, Е. Игова, В. Константинова, С. Денева, С. Контилска

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”

 

18.40-19.00

Обсъждане

20.00

Официална вечеря

 

 

 

 

 

Неделя                                                               7сесия

23.04.2023                               Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р П. Радулова

09.00-09.20

Методи и признаци за синхронизиране на апаратната вентилация

Д. Узунова1, Б. Игнатов2

1Втора САГБАЛ „Шейново”

2Технически Университет - София

09.20-09.40

Перкутанни централни венозни катетри в неонатологията

Р. Георгиева И. Мангъров, Е. Николова, Е. Стефанова, Ц. Добрева, П. Павлова-Пейкова

 

 

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

09.40-10.00

COVID-19 инфекция в неонаталния период-проспективно проучване

Петя Радулова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.00-10.20

Диагностичен и терапевтичен подход при недоносени деца с персистиращ артериален канал

Е. Стефанова,  И. Мангъров, Е. Николова, , Ц. Добрева, П. Павлова-Пейкова, Р. Георгиева

 

 

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

10.20-10.40

Остър хирургичен корем в неонаталния период. Клинични случаи от практиката.

Б. Дренски1,2,,  М. Нещерова1,  З. Василева1, Д. Пепеланов1, П. Георгиева1, Н. Жекова1, З. Димова1, , Д. Митковски2, П. Стефанова2.  

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД.

2Клиника по Детска хирургия към УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД.

10.40-11.00

Безопасност на дарителската кърма

Николова, Русинова

Банка за майчина кърма - София

 

11.00-12.00

Организационни въпроси

12.00

Закриване на конференцията и отпътуване

 

 Постерна сесия

 

1

Липиден профил на кръв от пъпната връв при доносени новородени

Ст. Хитрова-Николова Ст. 1,3Николова С 3, Колев А3, Карамишева В 2,3, Колева Л4

СБАЛАГ,,Майчин дом”-София, Клиника по неонатология1, Втора гинекологична клиника2 Медицински университет3- София,УМБАЛСМ,, Пирогов” 4

2

Препоръки и практически насоки за хранене с кърма при деца, родени с много ниско тегло

Ст. Хитрова-Николова1,2, А. Попиванова1

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, Медицински университет2- София

3

Надбъбречен кръвоизлив у новородено дете

 

Татяна Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

4

Майчин и неонатален изход при абнормно инвазивна плацента- ретроспективен анализ на 4 годишен период

Ст. Хитрова-Николова 1,4, Славов Св 2,4, Вакрилова Л1,4, Ибрям И. 3,4

СБАЛАГ,,Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1, Първа гинекологична клиника2, Клиника Майчин риск3,  Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет4 - София 

 

5

 Роля на цервико-вагиналните инфекции на бременната като рисков фактор за преждевременно раждане

 

Р. Тержуманов, Д. Генчева, М. Кръстева, Е.  Учикова 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

6

Рядък случай на аневризма на дясна коронарна артерия. 

 Б.Дренски1,, Л.  Чочкова-Букова2, М. Нещерова1, Р. Димитрова1, Н. Кузманова1, А. Миовска1,  Р. Бекярова

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“, Пловдив

2Клиника по Педиатрия и медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив.

7

Ретинопатия на недоносеността - новите насоки за диагноза и лечение

Г. Светославова, Л. Димитрова

Очна клиника, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, София

8

Съчетани аномалии на стомашно-чревния тракт

¹Д. Узунова,  ¹А. Ружина, ¹Д. Симеонов,  2Д. Печилков

¹Втора САГБАЛ Шейново”, София

 2 НКБ,  София

 

9

Случай на Семилобарна форма на Холопрозенцефалия

 

М. Михова, В. Цонева, В. Колева, С. Томова

Отделение по Неонатология-УМБАЛ „Бургас“

 

още...


Предварителна програма

понеделник, 20 март 2023

Национална конференция по неонатология

21-23.04.2023г.

Предварителна програма

 

Петък                                               

21.04.23                     

15.00-15.10

 

Откриване на конференцията

 

1 сесия

Модератори: Проф. Б. Слънчева, Д-р П. Петлешкова

15.10-15-30

Развитие на неонатологията в България през втората половина на XX век

Хр. Мумджиев и колектив

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора, ТрУ – Медицински Факултет

15.30-15.50

Белодробна ехография за диференциране на тран-зиторна тахипнея и вродена пневмония

Ст Хитрова-Николова 1,2, Радулова П1,2, Вакрилова Л1,2, Димитрова В1,2, Александрова Т1, Мумджиева Г. 1

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

15.50-16.10

 Ендотрахеално приложение на сърфактант с будезонид за профилактика на БПД при екстремно незрели новородени. 

Л. Вакрилова и колектив,

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

16.10-16.30

Влияние на перинатални фактори върху неонаталната болка

П. Петлешкова, М. Кръстева, Д. Генчева.  

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

16.30-16.50

Кафе пауза

2 сесия

Модератори: Доц. Р. Георгиева, Д-р Сн. Цветкова

16.50-17.10

Неврологични последици при новородени с гранична зрялост. 

Виктория Атанасова

Клиника по неонатология,

УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

17.10-17.30

„Оценка на риска от ранни и късни неврологични отклонения при недоносени новородени“

Виолета Димитрова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

17.30-17.50

 "За ползите от ранното и активно проследяване на психичното  развитие на недоносените новородени".

Дора Симеонова

Клиника по детска психиатрия "Св. Никола" в Александровска болница

17.50-18.10

Клинично приложение на амплитудно интегрираната ЕГ в неонатологията.

Десислава Радева и колектив

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович” Ст. Загора

18.10-18-30

Перинатални. мозъчни увреждания,диагностицирани с ултразвуково изследване при недоносени деца с тегло под 1500 

 И. Мангъров и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

18.30-18.50

Иновативно решение за хранене на децата, родени чрез цезарово сечение – Аптамил ЦезарБиотик  Милупа

Б. Слънчева

СБАЛАГ,, Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1,   Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет 2- София

18.50-19.10

Secular growth changes in birth weight and length in Bulgarian neonates

 

Yanitsa Zhecheva, Albena Dimitrova, Boyan Kirilov, Racho Stoev, Ivaila Yankova Pandourska

Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

 

 

 

 

20.00

вечеря

 

 

 

 

3 сесия

Модератори: Доц. Н. Жекова, Д-р Р. Масларска

Събота 22.04.2023

 

09.00-09.20

Профилактика на ретинопатията на недоносените деца в светлината на съвременните неонатологични познания

Б. Слънчева

СБАЛАГ "Майчин дом", София

09.20-09.40

Бъбречно-заместителна терапия с апарат CARPEDIEM при новородени деца с остро бъбречно увреждане

Е.Николова и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

09.40-10.00

Алоимунна тромбоцитопения  при новородени деца

Цв Добрева и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

10.00-10.15

Пиер-Фабр

 

 

10.15-10.30

Пиер Фабр

 

 

10.30-10.50

„Клинична картина и имунологична характеристика на новородените на майки  с COVID-19 инфекция“-

Н. Жекова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.50-11.10

                                             Кафе пауза

 

4 сесия

Модератори: Проф. М. Кръстева, Д-р Д. Узунова 

11.10-11.30

Оксидативен стрес и ретинопатия на недоносеното

М. Кръстева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги”, Пловдив

11.30-11.45

Суикс биофарма

 

 

11.45-12.00

Ведра

 

 

12.00-12.20

Въздушен транспорт на новородени деца

Б. Здравков

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

12.20-12.40

 Чернодробен хемангиом при новородени и клинични случаи

 

В. Константинова, Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева,  С. Контилска, Е. Игова, В. Александрова

 

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”, София

 

12.40-12.55

Астра Зенека

 

 

12.55-14.15

обяд

5 сесия

Модератори: Доц. В. Атанасова, Д-р Ст. Хитрова

14.15-14.35

Диагностичен и терапевтичен подход при недоносени деца с персистиращ артериален канал

Е. Стефанова и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

 

14.35-14.55

 "Пренатални фактори за изява на неонатална жълтеница".

Т. Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

14.55-15.10

Суикс Биофарма-

 

 

15.10-15.30

Централна мониторна система, неинвазивна апаратна вентилация, мониторинг на централна нервна система и други неинвазивни 

методи стандарт на съвременното интензивно неонатологично отделение.

 

Е. Игова Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева, В. Константинова, С. Контилска,  В. Александрова, И. Александрова

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” , София

15.30-15.45

Нестле

 

 

15.45-16.00

                                    Кафе пауза

 

 

 

 

6 сесия

Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р К. Николова

16.00-16.10

Маркери за ранна диагностика на вътреболнични инфекции при новородени деца 

П. Гацева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен

16.10-16.20

Два случая на вроден сифилис с чернодробно засягане у недоносени деца

Г. Динева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович”, Ст. Загора

16.20-16.30

Грижа за пъпния остатък на новороденото

Р. Осман

УМБАЛ „Медика”, Русе

16.30-16.40

Метаболитни изменения при хипотрофични недоносени новородени

Г. Мумджиева-Воденичарова

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, МУ- София2

16.40-16.50

Късна хеморагична болест на новороденото – реално увеличение или случайност 

Д. Крумова и колектив.

Варна

16.50-17.00

Програма за навременно откриване и проследяване на МГВ деца – опит от първия етап на  програмата.

Т. Златева и колектив

Варна

17.00-17.10

„Ехографски критерии за функционална оценка на персистиращ артериален канал (ПАК) – Клиничен случай

Т. Александрова и колектив

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София

17.10-17.25

ХИПП

 

 

17.25-17.35

Невробластом, съчетан  с ахондроплазия-клиничен случай.

Н. Анестева, М. Кръстева, Е. Учикова, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, Е. Деведжиева

Неонатологично отделение

УМБАЛ „ Св. Георги” Пловдив

17.35-17.45

Транзиторна миелопролиферативна реакция при новородено от двуплодна бременност със синдром на Даун.

Е. Деведжиева, М. Кръстева, П. Петлешкова, А. Йорданова, Е. Чепишева, С. Славова, Р. Стоянова. 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив

17.45-18.00

Ди Диж Груп

 

 

 

18.00-18.10

Ролята на постнаталния абдоминален ултразвуков скрининг – клиничен случай

 

В. Александрова, Р. Масларска, М. Калайджиева, Е. Игова, В. Константинова, С. Денева, С. Контилска

Неонатологично отделение, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда”

 

18.10-18.30

обсъждане

20.00

Официална вечеря

 

 

 

 

 

Неделя                                                               7сесия

23.04.2023                               Модератори: Доц. Хр. Мумджиев, Д-р П. Радулова

09.00-09.20

Методи и признаци за синхронизиране на апаратната вентилация

Д. Узунова1, Б. Игнатов2

1Втора САГБАЛ „Шейново”

2Технически Университет - София

09.20-09.40

Перкутанни централни венозни катетри в неонатологията

Р.Георгиева и колектив

Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. И. Митев”, София

09.40-10.00

COVID-19 инфекция в неонаталния период-проспективно проучване

Петя Радулова

СБАЛАГ "Майчин дом", София

10.00-10.20

Интербизнес

 

 

10.20-11.00

Остър хирургичен корем в неонаталния период. Клинични случаи от практиката.

Б.Дренски1,2,,  М.Нещерова1,  З.Василева1, Д.Пепеланов1, П.Георгиева1, Н.Жекова1, З.Димова1, , Д.Митковски2, П.Стефанова2.  

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД.

2Клиника по Детска хирургия към УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД.

11.00-12.00

Организационни въпроси

12.00

Закриване на конференцията и отпътуване

                                                

                                  Постерна сесия

 

1

Липиден профил на кръв от пъпната връв при доносени новородени

Ст. Хитрова-Николова Ст. 1,3Николова С 3, Колев А3, Карамишева В 2,3, Колева Л4

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, Втора гинекологична клиника2 Медицински университет3- София,УМБАЛСМ,, Пирогов” 4

2

Препоръки и практически насоки за хранене с кърма при деца, родени с много ниско тегло

Ст. Хитрова-Николова1,2, А. Попиванова1

СБАЛАГ,,Майчин дом”- София, Клиника по неонатология1, Медицински университет2- София

3

Надбъбречен кръвоизлив у новородено дете

 

Татяна Итова

УМБАЛ „Медика”, Русе

4

Майчин и неонатален изход при абнормно инвазивна плацента- ретроспективен анализ на 4 годишен период

Ст Хитрова-Николова 1,4, Славов Св 2,4, Вакрилова Л1,4, Ибрям И 3,4

СБАЛАГ,,Майчин дом”-гр.София, Клиника по неонатология1, Първа гинекологична клиника2, Клиника Майчин риск3,  Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет4 - София 

5

 Роля на микробиотата на бременната като рисков фактор за преждевременно раждане.

Р. Тержуманов, Д. Генчева, М. Кръстева, Е.  Учикова 

Неонатологично отделение

УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

6

Рядък случай на аневризма на дясна коронарна артерия. 

 Б.Дренски1,, Л.  Чочкова-Букова2, М.Нещерова1, Р.Димитрова1, Н.Кузманова1, А.Миовска1,  Р.Бекярова

1Отделение по Неонатология към УСБАЛАГ „Селена“, Пловдив

2Клиника по Педиатрия и медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив.

7

Ретинопатия на недоносеността - новите насоки за диагноза и лечение

Г. Светославова, Л Димитрова

Очна клиника, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”, София

8

Съчетани аномалии на храносмилателната система

¹Д. Узунова  ¹А. Ружина ¹Д. Симеонов  2Д. Печилков

¹Втора САГБАЛ Шейново”, София

 2 НКБ,  София

 

още...


Заседание на УС от 31.01.2023г.

вторник, 14 март 2023

Резюме от

Заседание на Управителния съвет на БАН на 31.01.2023 г.

 

Взеха са следните решения:

 

1.     Да се увеличи членския внос на 50 лв. годишно.

2.     Членове на асоциацията, които не са плащали последните 2 години членски внос автоматично да се отчисляват в началото на третата година.

3.     Таксата правоучастие за членове и нечленове на БАН на предстоящата конференция да е съответно 25 и 125 лв. Тя се поема от фирмите, ангажирани с финансирането на отделните учасници.

4.     Реши се:

·  Конференцията ще започне в петък следобед и ще свърши в неделя до 12 часа.

·  фирмени презентации – 8-9 за цялата конференция; да не се четат фирмени презентации, които нямат отношение към финансирането на конференцията

·  на доклад – 15 мин. с 5 мин за обсъждане; презентациите на младите колеги да са по 10 минути;

·  до средата на март – резюметата, за да се направи книжката с тях. Обем на резюмето от 200думи.

5.     Обсъди се проектопрограмата на конференцията и въпроса за алгоритмите, които се изготвят в момента. 

още...


Списък с членовете на БАН, платили чл. внос за 2021 и/или 2022г.

събота, 25 февруари 2023

Област

Болница

Име и презиме

 

УИН

2021

2022

2021 и/или

2022

Бургас

ДеваМария

Д-р Красимира Петрова Добрева

0800000252

ДА

ДА

ДА

 

ДеваМария МарияМария

Д-р Илиана Сашева Тодорова

2700000941

ДА

ДА

ДА

 

ДеваМария

Д-р Елена Иванова Костова

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ Бур

Д-р Стилияна Михайлова Томова

0300001146

ДА

ДА

ДА

 

УМБАЛ Бур

Д-р Мирослава Владимирова Колева

0300000801

ДА

ДА

ДА

 

УМБАЛ Бур

Д-р Апостолова

 

 

ДА

ДА

 

 

 

 

Бургасмед

Д-р Десислава Димитрова Йончева-Гергова Герго

 

ГерговаГергова

 

 

 

 

ДА

ДА

Варна

СБАЛАГ

Д-р Снежинка Ламбрева Цветкова

0400002395

ДА

 

ДА

 

СБАЛАГ

Д-р Павлина Стаматова Златинова

0400001956

ДА

 

ДА

 

СБАЛАГ

Д-р Диана Йорданова Йорданова

2800000646

ДА

 

ДА

 

СБАЛАГ

Д-р Златина Йорданова Панделиева

0400002881

ДА

 

ДА

 

СБАЛАГ

Д-р Дарина Георгиева Крумова

0400002848

ДА

 

ДА

 

СБАЛАГ

Д-р Павлина Николова Гилева

0400001955

ДА

 

ДА

 

Св. Марина

Д-р Миглена Йорданова Маринова-Ашкар

 

 

ДА

ДА

Враца

МБАЛ

Д-р Антоанета Димитр Блажева

 

 

ДА

ДА

В.Търново

МБАЛ

Д-р Кина Николова Йорданова

0500000207

ДА

ДА

ДА

 

 

Д-р Галина Николова Димитрова

 

 

ДА

ДА

Добрич

 

Д-р Йовка Тихонова

 

 

ДА

ДА

Монтана

МБАЛ

Д-р Антоанета Димитрова Блажева

1300000026

ДА

ДА

ДА

Плевен

УМБАЛ

Доц. Виктория Атанасова Георгиева

1600000297

ДА

ДА

ДА

 

Авис Меди

Д-р Максим  Николов Йонов

1600000902

ДА

 

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Виктор Емануилов Донев

1600001820

ДА

 

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Любен Весков Георгиев

1600002382

ДА

 

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Андрей Христов Христов

1600000042

ДА

 

ДА

 

Авис Меди

Д-р Анджелина Генчева Владимирова

1600000071

ДА

 

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Севдалина Миткова Давидова

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Преслава Гацева

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Проданова

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Катя Радославова Делчева

1600002644

ДА

ДА

ДА

Пловдив

Св. Георги

Проф. Мая Богданова Кръстева-Вилмош

1700002401

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Пенка ВасилеваПетлешкова-Ангелова

1400000648

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Софка Георгиева Славова

1400000769

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Елена Веселинова Чепишева-Шукерска

1700004044

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Невена Стоянова Анестева-Иванова

1700005625

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Петрана Кънчева Мусенова

1700004769

ДА

 

 

 

СВ. Георги

Д-р Антоанета Лазарова Йорданова

1700000212

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Елеонора Илиева Деведжиева

1700005625

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Десислава Янкова Ганчева-Кръстева

1700005119

ДА

ДА

ДА

 

СВ. Георги

Д-р Райна Иванова   Стоянова -Ганчева

1700002993

ДА

ДА

ДА

 

Окр. Пловд

Д-р Диана Димитрова Аргирова

1700001013

ДА

ДА

ДА

 

Окр. Пловд

Д-р Рени Борисова Станчева-Гаджева

1700003014

ДА

ДА

ДА

 

Окр. Пловд

Д-р Милена Красимирова Сребрева

1700005071

ДА

ДА

ДА

 

Окр. Пловд

Д-р Светла Стефанова Стефанова

1700005386

ДА

ДА

ДА

 

Окр. Пловд

Д-р Елена Иванова Брънкова

1700005533

ДА

ДА

ДА

 

Окр. Пловд

Д-р Йоана Згурева

 

 

ДА

 

 

Селена

Д-р Мария Маринова Нещерова

1700002325

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Димитър Стефанов Пепеланов

1700004811

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Петя Пламенова  Белчева

2500001976

ДА

 

ДА

 

Селена

Д-р Катя Минкова Георгиева

1700001862

ДА

 

ДА

 

Селена

Д-р Надя Ганчева Жекова

1700005685

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Борислав Светлозаров Дренски

1700005370

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Николета Кузманова Кузманова

2500002080

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Ралица Ангелова Бекярова

1700005692

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Ана Миовска

1700004402

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Ралица Петрова Димитрова

1700003003

ДА

 

ДА

 

Селена

Д-р Зорница Петкова Василева

1700001532

ДА

ДА

ДА

 

Селена

Д-р Петя Георгиева

 

 

ДА

 

 

Пълмед

Д-р Милослав Димитров Вълчев

1700002475

ДА

ДА

ДА

 

Пълмед

Д-р Златка Георгиева Вълчева

1700001495

ДА

ДА

ДА

 

Пълмед

Д-р Мария Стефанова Търнева-Иванова

1700002359

ДА

ДА

ДА

 

Пълмед

Неизвестен

 

 

ДА

 

Русе

 

Д-р Татяна Димитрова Итова

1900000716

ДА

ДА

ДА

 

 

Д-р Лилия Димитрова Георгиева

1600000395

ДА

ДА

ДА

 

 

Д-р Лиляна Христова Ташкова

1900000403

ДА

 

ДА

 

 

Д-р Мими Орлинова Карова

1900000482

ДА

 

ДА

Силистра

 

Румяна  Иванова Манева

2000000196

ДА

 

ДА

Сливен

МБАЛ

Д-р Кети Георгиева Терзиева

2100000350

ДА

ДА

ДА

 

МБАЛ

Д-р Невена Николова Стефанова

2500001624

ДА

ДА

ДА

 

МБАЛ

Д-р Таня Павлинова Праматарова

2100000643

ДА

ДА

ДА

 

Ева

Д-р Ваня  Христова Йовчева

2500000172

ДА

ДА

ДА

Смолян

МБАЛ

Д-р Хризантема Иванова Георгиева

2200000343

ДА

 

ДА

София

М.дом

Проф. Боряна    Петрова   Слънчева

2300001088

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Таня Великова Праматарова

2300010599

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Даниела Петрова Горанова

0700000212

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Станислава  Георгиева Хитрова - Николова

2300008848

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Петя Ангелова Радулова

2300010782

ДА

ДА

ДА

 

 

 

 

 

 

 

 

М.дом

Д-р Виолета Иванова Димитрова

2300012104

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Лилия Георгиева Вакрилова

2300005347

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Ася Божидарова Гуленова

2300011535

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Добринка Енчева Кирова

1200000164

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Галя Христова Мумджиева-Воденичарова

2300013935

ДА

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Анета Попиванова

 

 

ДА

ДА

 

М.дом

Доц. Нели Жекова

 

 

ДА

ДА

 

М.дом

Д-р Гергана Петрова

 

 

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Радка Цокова Масларска

2300007833

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Мария Василева Калайджиева

2300006021

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Вяра Любчова Малкова-Константинова

2300002053

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Светла Николова Контилска-Гецова

0700000660

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Евгения Владимирова Итова

2300012534

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Елена Светославова Керинова

2300013829

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Ваня Стоянова Иванова

1700005235

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Антония Симеонова Хаджипантелеева

2300000636

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Василена Маринова Александрова-Маринова

2300012264

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Весела Иванова Данкова

2300011321

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Албена Александрова Узунова

2300014521

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Величка Иванова Чимева-Спирева

2300014597

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Ирина Димитрова Александрова

2300013567

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Йоана Стилиянос Маламуси

2300014952

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Д-р Слава Цветкова Денева

2300010529

ДА

ДА

ДА

 

Токуда

Неизвестен

 

 

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Детелина Маринова Петрова-Стоичкова

2300002699

ДА

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Елена Любомирова Семерджиева

2300003446

ДА

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Цветомира Добрева Добрева

1900000995

ДА

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Валентина Стефанова Томова

2300010859

ДА

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Иво Павлов

2300004398

 

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Ана Вълкова

1600000079

 

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Ирина Божинова

2400000703

 

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Мария Рангелова

1500000299

 

ДА

ДА

 

Надежда

Д-р Люба Иванова

2300013964

 

ДА

ДА

 

Вита

Д-р Валентина Гергинова Стоянова

2300001206

ДА

 

ДА

 

Шерев

Д-р Борислав Руменов Дангъров

2300012653

ДА

 

ДА

 

Шерев

Д-р Васе Дукоска Илиева

2300012466

ДА

 

ДА

 

1-ва гр Соф

Д-р Боряна Йорданова Господинова

2300013326

ДА

 

ДА

 

Шейново

Д-р Донка Петкова Узунова

2100000726

ДА

ДА

ДА

 

Шейново

Д-рЛюдмила Димитрова Баждарова

 

 

ДА

ДА

 

Шейново

Д-р Зорница Тодорова Малинова

 

 

ДА

ДА

 

Шейново

Д-р Аделина Владимирова Ружина

 

 

ДА

ДА

 

Шейново

Д-р Полина Николова

 

 

ДА

ДА

 

Шейново

Д-р Цветелина Красимирова

 

 

ДА

ДА

 

Шейново

Д-р Диян Симеонов

 

 

ДА

ДА

 

Правител.

Д-р Щерю Апостолов Бояджиев

1700003787

ДА

 

 

 

Окр б-ца

Д-р Камелия Илиева Василева - Вълчева

2400000232

ДА

 

 

 

СЛАЛДБ

Доц.Ралица Вилсон Георгиева

2300007923

ДА

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Стоянка Петкова Симеонова

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Петя Стоилова Павлова-Пейкова

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Елица Стефанова Стефанова

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Цветомира Добрева Добрева

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Елена Николаева Николова

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Илия Атанасов Мангъров

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Никол Емилова Шушкова-Михалева

 

 

ДА

ДА

 

СЛАЛДБ

Д-р Диана Христова Влахова

 

 

ДА

ДА

Ст. Загора

УМБАЛ

Доц. Христо Николов Мумджиев

2500001461

ДА

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Иван Панчев Панев

2500001965

ДА

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Десислава Стефанова Радева

2500001838

ДА

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Антония Добрева Добрева Колева

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Галина  Динева

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Таня Ценова Димитрова

 

 

ДА

ДА

 

УМБАЛ

Д-р Христина Стоянова

 

 

ДА

ДА

Търговище

МБАЛ

Д-р Радост Иванова Едрева

2600000281

ДА

ДА

ДА

 

МБАЛ

Д-р Анна Добринова Митрева

2600000014

ДА

ДА

ДА

 

ИПСМП

Д-р Павлина Петрова

 

 

ДА

ДА

Шумен

МБАЛ

Д-р Куздова

 

 

ДА

ДА

 

МБАЛ

Д-р  Тодорова

 

 

ДА

ДА

още...


Заседание на Управителния съвет от 13.12.2022г.

събота, 17 декември 2022

Решения на Заседанието на Управителния съвет на БАН

13.12.2022г.

 

1.     Относно предстоящата конференция

·       Предстоящата конференция ще се проведе на 21-23.04.2023 г.

·       Приеха се следните срокове: за подаване на заглавия на доклади -

до края на януари 2023 г.; Подаване на резюмета – до края на март, 2023 г.;

·       Продължителност на докладите - 15-мин + 5 минути дискусия;

·       Реши се да се сформира отделна сесия за млади изследователи до 35 год.

·       Мястото на провеждане - хотел "Хисар" гр. Хисаря.

 

2.     Относно предстоящите заявки за Българската Коледа – независимо че основна насока за 2023г. са редките болести, предлагаме следните опции:

·       неонатални монитори за витални функции, вкл. и за артериално налягане;

·       апарати за контролирана хипотермия;

·       апарати за азотен окис;

·       кувьози;

·       други апарати, в зависимост от нуждите на отделните неонатологични звена

 

3.     Обсъди се писмо от Националния координатор по неонатология и Председателя на БАН до  НЗОК, МЗ и БЛС, касаещо предложения за изменения в клиничните пътеки и условията за заплащането им.

 

4.     Отчете се събрания досега членски внос за 2022г. от 94 души. За информация за тези, които още не са платили, членски внос за 2022г. ще се събира само по банков път до 23.12.2022г.  

 

5.     Реши се да се публикува на сайта на БАН резюме от решенията на Управителния съвет.

още...


9-ти конгрес на EAPS

събота, 13 ноември 2021
divider-shadow още...


4th LAUNCH Congress Lung Ultrasound

събота, 13 ноември 2021

4th LAUNCH Congress
Lung Ultrasound in Neonates and Children

17-19 February 2022 • Paris, France

 

още...


12th International Congress of UENPS

сряда, 03 ноември 2021

12th International Congress of UENPS
Everyday Practical Challenges in Neonatology
2 - 4 September 2022 • Kraków, Poland

Registrations now open!

Online registrations for the 12th UENPS Congress are now open!

The 2022 edition will feature an outstanding programme with the most cutting-edge scienceexcellent coursesengaging presentationstop-ranked research, and an interactive discussion on the everyday practical challenges in neonatology

още...


10-та Конференция по неонатология

вторник, 02 ноември 2021

ICCN 2022:
10th International Conference on Clinical Neonatology
20 - 22 May 2022 • Turin, Italy

Save the dates for ICCN 2022!

Our 10th International Conference on Clinical Neonatology will take place on 20-22 May 2022 in Turin, Italy. Be sure to mark your calendars, don't miss attending this important event in neonatology!

още...


IV-ти Конгрес по неонатология

сряда, 08 септември 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаеми членове на Българската Асоциация по Неонатология,
Управителния съвет на  БАН на свое заседание от 7.09.2021г взе решение за провеждане на 4-ти Национален конгрес по Неонатология на 08-10.10.2021г.в Комплекс "Старосел". Имаме уверението на организаторите на конгреса за спазени всички наложени мерки във връзка с удължаването на противоепидемичната обстановка. Съответно на заповедта на Министъра на Здравеопазването участниците в Конгреса  трябва да представят сертификат за завършена ваксинация срещу COVID 19 ,/-/ отр. резултат от PCR  тест  или бърз антигенен тест, осъществен до 48 часа преди регистрацията или документ, удостоверяващ преболедуване. Така ще се гарантира безопастността на всички ни.
Организаторите на конгреса  ще направят необходимото при отсъствие на някои от лекторите лекциите им да бъдат изнесени он лайн, за което е необходимо предварително да бъдем уведомени в срок до 25.09.21.
Уверени сме в успеха на  конгреса !
Председател на УС на БАН Проф. Мая Кръстева дм
още...


Покана за общо събрание на БАН

сряда, 08 септември 2021
                                                     Покана

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел"Българска Асоциация по Неонатология", регистрирано по Ф.д.№14621/2005 по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, т.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете  на 09.10.2021 от 18 часа в  конферентната зала на Комплекс "Старосел" при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2016-2021 година.

2.Вземане на решение за приемане на доклада на Контролния съвет за периода 2016-2021 година.

3.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година.

4. Вземане на решение за  освобождаване от отговорност на действащите през периода 2016-2021 Управителен съвет, Председател и Контролен съвет на сдружението.

5.Избор на нов Управителен съвет и Председател на Асоциацията.

6.Избор на Председател и членове на Контролен съвет.

7.Вземане на решение за промяна в седалището  и адреса на управление на сдружението.

8.Други.

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава  на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден от 19 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

 

Председател  на УС на БАН:

Проф.д-р Мая Кръстева, дм

още...


IV-ти Конгрес по неонатология

петък, 20 август 2021

 

   Предварителна научна програма

На IV Национален Конгрес по Неонатология

                08 – 10. 10. 2021г. Старосел

 

 

08.10. 2021г. - Регистрация на участниците – до 15:00ч.

Първа сесия

Модератори: М. Кръстева, Л. Вакрилова

15:00 – 15:15Откриване на Конгреса

15:15 – 15:50

Диабет, бременност и отражението ù върху новороденото

Б. Слънчева

Диабетна бременност и малформации при плода и новороденото.

Хр. Мумджиев

Клиничен изход при новородени на майки със захарен диабет 

Ст. Хитрова-Николова и колектив 

 

15:50 – 16:10Фирмена презентация

16:10 – 16:25 – Пробиотична профилактика на неонатална жълтеница

Т. Итова, В. Атанасова 

16:25 – 16:40 – Нефармакологично лечение на процедурна болка при доносени новородени
П. Петлешкова, М. Кръстева

16:40 – 16:55 – Палиативни грижи в перинаталния период – световен опит

П. Дилова и колектив

16:55 – 17:10 –Кафе пауза

Втора сесия

Модератори: Н. Жекова, П. Петлешкова

17:10 – 17:30Фирмена презентация

17:30 – 17:45Ретинопатия на недоносеността – рискови фактори

П. Павлова и колектив

17:45 – 18:05 – Ретинопатия на недоносеното – скрининг, лечение и алгоритъм на действие

Л. Димитрова и колектив

18:05 – 18:25Фирмена презентация


18:25 – 18:45 –  Създаване и стартиране на пилотна програма за ранно откриване и навременно проследяване на деца, родени малки за гестационната си възраст (МГВ), без постнатално наваксване в растежа
Т. Камбурова-Праматарова и колектив

18:45 – 19:00 – Причини за неонаталната смъртност при преждевременните раждания  в СБАГАЛ „Проф. Д-р Д.Стаматов“ ЕООД.
Д. Йорданова и колектив
19:00– 19:20 – Обсъждане
20:00 - Вечеря

 

09. 10. 2021г. - Трета сесия

Модератори: Хр. Мумджиев, Т. Праматарова

09:00 – 09:20 – Ранно ендотрахеално приложение на сърфактант с будезонид за профилактика на бронхопулмонална дисплазия при новородени с екстремно ниска гестационна възраст

Л. Вакрилова и колектив

09:20 – 09:40 – Ултразвуково изследване на белия дроб и нива на KL-6 като ранни маркериза БПД в неонаталния период.

П. Радулова и колектив

09:40 – 10:00 – Фирмена презентация

10:00 – 10:20 – Тенденции в заболеваемостта, медицинските грижи и преживяемостта на новородени с тегло под 1000 грама

В. Атанасова и колектив

10:20 – 10:40 – Късно проследяване на новородени с ниско и екстремно ниско тегло

Р. Масларска и колектив

10:40 – 11:00 – Фирмена презентация

11:00 – 11:15 – Кафе пауза

Четвърта сесия

Модератори: Б. Слънчева, П. Радулова

11:15 – 11:35Неинвазивна вентилация при новородени деца

Д. Влахова и колектив
11:35 – 11:55Сравняване на режими NAVA с PSV и CPAP апаратна вентилация

Д. Узунова, Б. Игнатов

11:55 – 12:15 – Приложение на лактоферин при новородени с много ниско тегло

Ст. Хитрова-Николова и колектив 

 

12:15 – 12:35 – Фирмена презентация

12:35 – 12:55 – Неонатални гърчове – актуални проблеми на диагнозата и класификацията

Р. Георгиева

12:55 – 13:15 – Обсъждане

13:15 – 14:30 – Обяд

Пета сесия

Модератори: В. Атанасова, Д. Влахова

14:30 – 14:50 – Фирмена презентация Nestle (Проф. Иванов)

14:50 – 15:05 – Корелация на IL-6 със значими неврологични ултразвукови промени

В. Димитрова и колектив

15:05 – 15:20 – Диагностични възможности на амплитудно-интегрираното EEГ и терапевтични индикации за контролилирана терапевтична хипотермия 

Д. Радева, Хр. Мумджиев

15:20 – 15:40 – Фирмена презентация

15:40 – 15:55 – Ултразвуково изследване на белия дроб в неонаталния период. Диагностични възможности.

П. Радулова и колектив

15:55 – 16:10 – Предимства и недостатъци на капнографията, като метод за неинвазивно мониториране на нивото на СО2 в организма при обдишвани новородени деца.

Т. Димитрова, Хр. Мумджиев

16:10 – 16:25 – Кафе пауза

 

Шеста сесия

Модератори: Р. Георгиева, И. Мангъров

16:25 – 16:40 – Пренатална диагноза при хоспитализирани по спешност новородени с критични ВСМ

З. Василева

 16:40 – 16:55 – Критични вродени сърдечни малформации – диагноза, стабилизиране, транспорт.

Д. Печилков

16:55 – 17:15 – Фирмена презентация

17:15 – 17:30 – Интервенционално лечение при критични вродени сърдечни малформации

А. Кънева

17:30 – 17:45 – Ехокардиография в интензивното неонатологично отделение – ролята на неонатолога

Д. Печилков

17:45 – 18:00 – Възможности за осигуряване на централен венозен достъп под ехографски контрол.

Д. Печилков, Б. Младенов

18:00 – 18:20 – Обсъждане

18:30 – 19:45 – Общо събрание на Българска Асоциация по Неонатология

20:30 – Официална вечеря 

 

10. 10. 2021г. - Седма сесия

Модератори: С. Хитрова, Томова

09:00 – 09:15 – Уринарен асцит при новородено – клиничен случай

Стоичкова и колектив

09:15 – 09:30Новородено дете с пареховирусна инфекция

 И. Мангъров и колектив

09:30 – 09:50 – Фирмена презентация

09:50 – 10:05Редки заболявания с изява в неонаталния период – случаи от практиката

В. Александрова и колектив

10:05 – 10:20 – Клиничен случай на спинална мускулна атрофия (СМА) тип 1

Д. Йорданова и колектив

10:20 – 10:40 – Фирмена презентация

10:40 – 10:55 – Агресивна задна ретинопатия при дете 29 г.с от бременност, протекла с прееклампсия и приложение на антидепресанти у майката- клиничен случай
В. Чернодринска, Д. Узунова 

10:55 – 11:10 – Обсъждане

11:10 – 11:15 – Закриване на конгреса

Всички участници с орални презентации да ги съобразят с отделеното им в програмата време. В противен случай ще бъдат прекъсвани!

 

 

Постерна сесия:

1. Covid-19 -  майчина кърма и кърмене

А. Попиванова, Ст. Хитрова-Николова

2. Новородени деца на майки с COVID-19 инфекция. Поведение в неонаталния период.

П. Радулова и колектив

3. Оценка на майчините и неонатални антитела срещу sars-cov-2 и плацентарния имунен трансфер

Н. Жекова и колектив

4. Перинатологични проблеми при бременни и новородени на майки с COVID – 19
В. Чимева и колектив
5. Сравнителна оценка на клиничното състояние на новородените, родени от майки, преболедували и с активна Covid инфекция

М. Кръстева и колектив

6. Интервенционално лечение при критична клапна пулмонална стеноза

К. Ненова

7. Персистиращ артериален канал при недоносени – възможности за интервенционално лечение.

Л. Димитров

 

Изисквания за постерите

Постерите се изготвят на хартиен носител с максимални размери 70х100см (В1 формат), с възможност за закрепяне на стена.

Текстът на постера съдържа: кратък увод, цел, материал и метод, резултати и изводи; библиография

Таблиците и графиките да бъдат представени максимално ясно и четливо.

 

още...


Нестле Академия по педиатрия

четвъртък, 04 март 2021


От името на Нестле Детско Хранене бихме искали да  Ви информираме,

 че се организира дигитален курс за продължаващо медицинско обучение

(ПМО) за колеги ОПЛ и млади специалисти, сертифициран от Български Лекарски Съюз.

 Курсът се осъществява с подкрепата на Българска Асоциация по Неонатология (БАН),

Българска Педиатрична Асоциация (БПА) и Национално Сдружение на

Педиатрите Специалисти от Извънболничната Помощ (НСПСИП)

ПМО ще се проведе в 3 тематични модула

Допълнителна информация относно датите на провеждане,

темите и лекторите, можете да получите от приложената програма. 

При завършване на курса, включващ трите модула, всеки участник

ще получи сертификат от Български Лекарски Съюз със съответния брой кредитни точки. 

още...


Нестле- Академия по педиатрия

четвъртък, 04 март 2021
Нестле- Академия по педиатрия още...


Четвърти Национален конгрес по неонатология

понеделник, 01 март 2021

                                                                            П О К А Н А


Българската Асоциация по Неонатология  ще проведе   Четвърти Национален Конгрес  по Неонатология

  на  8-10.10.2021 г в Комплекс „Старосел”.

Теми на конгреса:

-          Дихателна патология на новороденото

-          Проблеми на недоносените новородени

-          Инфекции в неонаталния период

-          Патология на бременността и отражението ѝ върху новороденото

-          Перинатална асфиксия , церебрална патология и  късно проследяване

-          Кардиологични  проблеми

-          Хирургични заболявания на новороденото

-          Казуистика

-          Вария

                                      Предварителна програма на конгреса


8.10.21/ петък/

13-15 часа – Регистрация на участниците и настаняване

15.00-15.15ч. – Откриване на Конгреса

15.15-  17.00ч- Първа научна сесия

17.00-17.15ч – Пауза

17.15-19.00ч – Втора научна сесия

20.00- Вечеря

09.10.21/ събота/

08-09ч- Закуска

09-11.00ч- Трета научна сесия

11.00.-11.15ч Пауза

11.15-13.15ч- Четвърта научна сесия

13.15-14.30ч- Обяд

14.30- 16.30ч-Пета научна сесия

16.30-16.45ч.- Пауза

16.45- 18.15ч- Шеста научна сесия

18.15-19.30ч- Общо  отчетно –изборно събрание на Асоциацията

20.30ч- Официална вечеря

10.10.21/ неделя/

08-09.00ч- Закуска

09.00-10.45ч- Седма научна сесия

10.45-11ч- Закриване на Конгреса

11-12ч- Напускане на хотела


Краен срок за изпращане на  заглавията на докладите заедно с резюметата/ до  250 думи, стандартно съдържание/ 30.06.2021г на e-mail: b_vilmo@abv.bg

За всички  организационни въпроси, свързани с регистрационни такси, хотелско настаняване , такси за фирмени презентации/ щандове/ и др. се обръщайте към фирма Лаксконсулт на тел:

0899 190 200 и 0899 190 210 д-р Васил Петров. 

още...


IV-ти Конгрес по неонатология

понеделник, 08 февруари 2021 

     Уважаеми колеги,

 

IV-ия национален конгрес по неонатология ще се проведе в периода 8-10 октомври 2021г. 

Мястото за провеждане се уточнява в момента.

Моля желаещите да се включат в  научната програма да изпратят резюметата си до 30.06.2021г. на електронната поща на Проф. Кръстева <b_vilmo@abv.bg>

 

още...


Д-р Комня Минчева

неделя, 11 октомври 2020