Пререгистрация на БАН

Уважаеми колеги,
 
БАН вече е вписана в Агенцията по вписванията с новия състав на Управителния съвет и новия председател, така както бяхме избрани на 01.04.2022г.
 
Моля нека заплащането на членския внос за 2022г. (същите 30лв.) да става само по банков път. Моля на платежното нареждане да се пише за основание – Членски внос БАН за 2022г., както и болницата и имената на платилите колеги.
Доц. Мумджиев
 
Банковата сметка на БАН е:
 
ОБЩИНСКА БАНКА, Стара Загора, бул. "Руски", 44
 BIC: SOMB BGSF
IBAN: BG08 SOMB 9130 1052896801

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement