Образец на Молба -декларация

        Българска асоциация по неонатология

 

 

                                   

                                   

 

                                    МОЛБА- ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

От................................................................................................................................

ЕГН....................................л.к.№……........................изд. на…........…………… МВР...............................................................УИН....................................................

Адрес:................................................................................................................................................................................................................................................................

 

GSM........................................email…………………………………………………

 

 

 

                                         Господин председател,

 

         Моля да бъда зачислен към регистъра на Българската асоциация по неонатология.

         Декларирам, че ще спазвам устава на Асоциацията и ще съдействам за постигане на основните цели, заложени в него.

 

 

 

 

 

 

Дата:................                                                         С уважение: 

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement