Екип

Екип

Членове на Управителния съвет на БАН:

  1.  Проф. Мая Кръстева-Председател

  2.    Доц. Христо Мумджиев- секретар

              Членове:       
             3.  Проф. Боряна Слънчева                   
             4.  Доц. Ралица Георгиева  
             5.  Доц. Виктория Атанасова                          
             6.  Д-р Радка Масларска  
             7.  Д-р Снежина Цветкова
            
  

                                 Контролен съвет

            1. Д-р Таня Праматарова

            2. Д-р Радост Едрева 

            3. Д-р Донка Узунова 

 


Advertisement