Екип

Екип

Членове на Управителния съвет на БАН:

  1.  Доц. Христо Мумджиев -Председател

  2.  Доц. Виктория Атанасова - Секретар

              Членове:       
             3.  Доц. Ралица Георгиева                    
             4.  Д-р Лилия Вакрилова  
             5.  Д-р Пенка Петлешкова                           
             6.  Д-р Радка Масларска  
             7.  Д-р Снежинка Цветкова
            
  

                                 Контролен съвет

            1. Д-р Таня Праматарова - Председател

            2. Д-р Донка Узунова 

            3. Д-р Петя Радулова  

 


Advertisement