За нас

 

 

    

 

Българската Асоциация по Неонатология проведе своя 3-ти Национален конгрес с международно  участие на 11-13 ноември 2016 година в Новотел град Пловдив.

 

Научните теми на конгреса включваха:

 

  • Интензивна терапия на новороденото

  • Проблеми на недоносените новородени

  • Церебрална патология в неонаталния период, късно проследяване

  • Хранене на новороденото

  • Етика и психология в периода на новороденото

  • Неонатална хирургия и кардиология

  • Казуистика

  • Вария

Проведе се и Общо събрание с промяна на устава на БАН,

избор на Председател на БАН и нов Управителен съвет.

 


За повече информация – виж раздел „Eкип”


 

 

 

 

 


Advertisement